Asiakastiedote-2_2018 U-Hemsi-O

Päivitys näytteen käsittelyohjeeseen, Hemosideriini (kval), virtsasta, U-Hemsi-O KL 1572

 

Näyte

Huolella sekoitettua aamuvirtsaa, vähintään 10 ml (ilman säilöntäaineita).

Näytteen käsittely

Näytepreparaatti tulee valmistaa 6 tunnin sisällä näytteenotosta.10 ml virtsaa muoviputkeen, tämä sentrifugoidaan 10 min (320 x g), kaada varovaisesti supernatantti pois, jätä presipitaattiin (pellettiin) pieni määrä virtsaa.

Merkitse objektilasille (lasin mattapäähän) lyijykynällä tai liuottimen kestävällä tussilla potilaan tunnistetiedot (potilaan nimi ja näytenumero).

Sentrifugoidun virtsan sakkaa levitetään objektilasille:

Sivelyvalmisteita valmistetaan 2 kpl. Resuspendoi varovaisesti ennen näytteen (pisara noin 10-15 µl, halkaisijaltaan noin 2 cm) asettamista lasille.

Lasi kuivataan huoneenlämmössä ennen fiksaatiota.

Fiksaatio:

Näyte kiinnitetään metanolissa (esim. muoviastia jossa metanolia) 5 minuuttia, jonka jälkeen näytelasi ilmakuivataan.

Näytteen säilytys ja kuljetus

Sivelyvalmiste säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tiedustelut:

SYNLABin ammattilaisneuvonta

Puhelimitse: +358 20 734 1550

Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi