Asiakastiedote-18_2018 Muutoksia Trigly ja HDL tavoitearvoihin

Triglyseridi- ja HDL-kolesterolitutkimusten tavoitearvot muuttuvat 9.4.2018 alkaen

Otamme käyttöön päivitetyn käypä hoito-suosituksen mukaiset tavoitearvot triglyserideille ja HDL-kolesterolille.

Muutos koskee tutkimuspyyntöjä:

fS-Trigly, KL 2770

fP-Trigly, KL 4568

fS-Kol-HDL, KL 2097

fP-Kol-HDL, KL 4516

Tutkimusten uudet tavoitearvot ovat:

fS/fP-Trigly

Kaikki: <1,7 mmol/l

fS/fP-Kol-HDL

Naiset: >1,2 mmol/l

Miehet: >1,0 mmol/l

Kirjallisuus:

Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry (2017). Dyslipidemiat.

Muutos astuu voimaan 9.4.2018 alkaen.

Tiedustelut:

SYNLABin ammattilaisneuvonta

Puhelimitse: +358 20 734 1550

Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi