Asiakastiedote-17_2018 Muutoksia tutkimukseen Pt-Cert

Keramidit, sydänkohtausriskitestin (Pt-CERT) nimi ja rakenne muuttuu

Pt-Cert tutkimuksen nimi ja rakenne muuttuu. Tutkimus on jatkossa tilattavissa pyynnöllä Pt-Hertta ATK 10202.

Hertta tutkimuspyynnöllä voidaan arvioida henkilön sydäninfarktiriskiä. Sydäninfarktiriskin (KVriski) lisäksi tutkimuspakettiin Hertta-testiin tulee diabetesriskin määritys (DMRiski), jonka avulla arvioida riskin sairastua tyypin II diabetekseen.

Tutkimuspyynnön uusi rakenne on:

Pt-Hertta ATK 10202

Osatutkimukset:

-KVriski ATK 10203

-DMriski ATK 10204

Indikaatiot

Sepelvaltimotaudin, sydänperäisen kuoleman riskin ja diabetesriskin ennustaminen seuraavissa potilasryhmissä:

  • Sydänriski: Henkilöt, joilla ei ole tiedossa olevaa sepelvaltimotautia, mutta joilla sukurasituksen vuoksi tai muusta syystä epäillään olevan kohonnut sepelvaltimotaudin riski.
  • Sydänriski: Sepelvaltimotautipotilaat, joilla korkea sydäninfarktin/sydänkuoleman riski voi johtaa lääkitysmuutoksiin, seurannan tehostamiseen tai invasiivisen toimenpiteen harkintaan.
  • Diabetesriski: henkilöt, joilla ei ole diagnosoitua diabetesta. Testiä suositellaan erityisesti henkilöille, joilla epäillään sukurasituksen vuoksi tai muusta syystä olevan kohonnut riski tyypin II diabetekseen

Näyte

1 ml (minimi 0,5 ml) seerumia. Näyte sentrifugoidaan asiakkaan laboratoriossa tunnin sisällä näytteenotosta.

Säilytys ja lähetys

Seerumi säilyy 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys (yli 3 vrk) pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. Seerumi eroteltava geelin päältä ennen pakastamista.

Tutkmukseen tarvittavia lisätietoja

Sydänkohtausriskitesti:

Onko diagnosoitu sepelvaltimotauti? K/E

Käyttääkö kolesterolilääkettä? K/E

Diabetesriskitesti:

Onko diagnosoitu diabetes? K/E

Ikä

Sukupuoli

Pituus

Paino

Menetelmä

LC-MS/MS

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

Vastausviive noin 7-12 arkipäivää laboratorioon saapumisesta

Tulkinta

Tutkimus antaa sydänriskiluvun (KVriski) 0-12 ja riskilukuun perustuvan lausunnon, sekä diabetesriskiluvun (DMriski) 0-100 ja riskilukuun perustuvan lausunnon.

Sydänriskiluvun jaottelu riskiluokkiin:

Riskiluku Sanallinen tulkinta
0-2 Matala riski
3-6 Keskitason riski
7-9 Kohonnut riski
10-12 Korkea riski

Diabetesriskiluvun jaottelu riskiluokkiin:

Riskiluku Riskiluokka
0-4 Matala
5-14 Keskimääräinen
≥15 Korkea

Huomioitavaa

Tutkimus teetetään alihankintana ZORA Biosciences Oy

Muutos astuu voimaan 9.4.2018 alkaen.

Tiedustelut:

SYNLABin ammattilaisneuvonta

Puhelimitse: +358 20 734 1550

Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi