Asiakastiedote 1/2017 Uusi näytteenottosetti tutkimuksessa -TbINFg, KL 6173

 

 Arvoisa asiakas,

 

Uusi näytteenottosetti tutkimuksessa -TbINFg, KL 6173

 

Olemme siirtyneet käyttämään uuden sukupolven QFT-Plus-testiä, jolla mitataan soluvälitteistä immuunivastetta (CMI) mykobakteeriproteiineja jäljitteleville peptidiantigeeneille. Muutoksen myötä näytteenottoputkien määrä kasvaa kolmesta neljään, mutta näytteiden esikäsittely pysyy muuttumattomana.

Uuden sukupolven testi on edeltäjäänsä herkempi sekä aktiivin että latentin tuberkuloosin havaitsemissa ja parantaa infektion havaitsemista pienillä lapsilla ja HIV-positiivisilla henkilöillä.

 

Näytteenotto- ja esikäsittelyohje:

QFT-Plus-testissä käytetään seuraavia näytteenottoputkia:

  1. QuantiFERON Nil Tubes (nolla- eli vertailuputket) (harmaa korkki, valkoinen rengas)
  2. QuantiFERON TB1 Tubes (TB1-putket) (vihreä korkki, valkoinen rengas)
  3. QuantiFERON TB2 Tubes (TB2-putket) (keltainen korkki, valkoinen rengas)
  4. QuantiFERON Mitogen Tubes (mitogeeniputket) (violetti korkki, valkoinen rengas)

 

Antigeenit on kuivattu verinäyteputkien sisäseinälle, joten on ehdottoman tärkeää, että putkien sisältö sekoitetaan vereen huolellisesti. QFT-Plus-putket on siirrettävä inkubaattoriin 37 °C:een mahdollisimman pian, kuitenkin 16 tunnin kuluessa näytteen ottamisesta.

 

  1. Verinäyteputkien säilytys 4-25 oC:n lämpötilassa. Mikäli näyteputket säilytetään viileässä, putkia tulee sirtää huoneenlämpöön (17-25oC) temperoitumaan noin tuntia ennen näytteenottoa.

 

  1. Merkitse putket asianmukaisesti.

Varmista, että jokainen putki (Nil, TB1, TB2 ja Mitogen) tunnistetaan etiketistä tai muulla tavoin korkin poistamisen jälkeen.

 

  1. Ota potilaalta laskimopunktiolla 1 ml verta suoraan kuhunkin QFT-Plus-verinäyteputkeen. Tämä toimenpide on annettava flebotomiaan erikoistuneen pätevän henkilön suoritettavaksi.

Putken sivulla oleva musta merkki osoittaa sallitun 0,8 – 1,2 ml:n täyttömäärän. Jos verimäärä missä tahansa putkessa ei ole sallitun alueen sisäpuolella, on otettava uusi verinäyte.

 

  1. Ravista putkia välittömästi niiden täytön jälkeen kymmenen (10) kertaa riittävän voimakkaasti, jotta putken koko sisäpinta peittyy verellä. Siten putken seinämillä olevat antigeenit pääsevät liukenemaan vereen.

Liian voimakas sekoittaminen saattaa aiheuttaa geelin vaurioitumisen ja johtaa poikkeaviin tuloksiin.

 

 

  1. Siirrä putket pystyasennossa inkubaattoriin 37 °C ± 1 °C:n lämpötilaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 16 tunnin kuluttua näytteen ottamisesta. Inkuboi putkia 16-24 tuntia.

Jos putkia ei inkuboida välittömästi näytteenoton jälkeen, on ne sekoitettava uudelleen kääntämällä ne kymmenen (10) kertaa ylösalaisin juuri ennen inkubaatiota.

Inkubaattorissa ei tarvita hiilidioksidia (CO2) tai kostutusta.

Inkubaation jälkeen putkia voidaan säilyttää enintään kolme vuorokautta 4 – 27 °C:n lämpötilassa ennen sentrifugointia. Huom.! Mikäli toimitatte inkuboidut putket laboratorioon, ilman sentrifugointia, putkien kylkeen tulee merkitä ”inkuboitu”.

 

  1. Erota plasma sentrifugoimalla putkia 15 minuutin ajan 2000 – 3000 x g voimalla. Geelitulppa erottelee solut plasmasta. Jos niin ei tapahdu, putket on sentrifugoitava uudelleen.

Esikäsiteltyjä näytteitä voidaan säilyttää enintään 28 vuorokautta 2 – 8 °C:n lämpötilassa. Jos säilytysaika on tätä pidempi, täytyy plasma kerätä tyhjään, steriiliin putkeen ja jä säilyttää pakastettuna alle -20 °C:n lämpötilassa.

 

Lähetys

Lähetä putket kylmälähetyksenä, pakastetut plasmanäytteet pakastettuna.

 

Tiedustelut:

 

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi