Laatu

SYNLABin testauslaboratoriot on sertifioitu ja akkreditoitu kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 15189 mukaisesti. Akkreditointitarkastuksen on suorittanut Virossa Estonian accreditation centre EAK ja Saksassa Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH DakkS. Kaikki SYNLABin testauslaboratoriot ovat osoittaneet pätevyytensä erikoisaloittain.

Akkreditointitoiminnasssa noudatetaan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä toimintatapoja ja vaatimuksia, ja siksi eri maiden akkreditointielinten myöntämät akkreditoinnit voidaan hyväksyä vastavuoroisesti. Vastavuoroisia tunnustamissopimuksia solmineet akkreditointielimet huolehtivat akkreditointielinten pätevyyden arvioimisesta vertaisarviointien avulla. Tehdyt kansainväliset sopimukset vähentävät tarvetta hankkia akkreditointi eri maista ja lisäävät akkreditoituna annettujen tulosten hyväksyttävyyttä maailmanlaajuisesti.

EAK-akkreditointipalvelun toiminta on todettu kansainvälisissä arvioinneissa tasavertaiseksi muiden maiden akkreditointitoiminnan kanssa. EAK on mukana kaikissa eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen monenkeskisissä tunnustamissopimuksissa eli MLA/MRA -sopimuksissa (Multilateral recognition agreement / Mutual Recognition Arrangement). Sopimuksia on tehty testaus- ja kalibrointilaboratorioiden, sertifiointielinten sekä tarkastuslaitosten akkreditoinnin alueella. Sopimuksia ovat tehneet seuraavat järjestöt:
European co-operation for Accreditation (EA)
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
International Accreditation Forum Inc. (IAF)