Tutkimusluettelo

Tutkimus (Lyhenne) Tekotiheys Näyte Säilytys ja lähetys KL nro
ABL-geenin kinaasialueen mutaatiotutkimus, verestä(B –ABL-mR) 1 kerta kahdessa viikossa 10 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8501
ABL-geenin T315l-mutaation osoitus, verestä(B –ABL315) 1 kerta kahdessa viikossa 10 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8667
Acanthamoeba, nukleiinihappo(-AcanNhO) 1 kerta kahdessa viikossa Sarveiskalvonäyte tai piilolasineste Säilytys ja lähetys NaCl-liuoksessa huoneenlämmössä. 9049
Adalimumabi, pitoisuusmääritys(S-Adalimu) 1 kerta viikossa, vastaus valmiina 10 päivässä. 2 ml seerumia 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä. 21009
Adalimumabi, vasta-aineet(S-AdaliAb) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä. 21008
Adenosiinideaminaasi(S -ADA) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumia
Hemolyysi vaikuttaa tuloksen luotettavuuteen.
2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2991
Adenosiinideaminaasi(Li-ADA) 1 kerta kahdessa viikossa Likvori 2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3661
Adenosiinideaminaasi(Pf-ADA) 1 kerta kahdessa viikossa Pleuraneste. Pleuranesteen
yhteydessä otetaan myös
seeruminäyte.
2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3661
Adenovirus, nukleiinihappo, plasmasta (kval)
(P -AdenNhO)
Tulokset valmiina
5 työpäivässä
1 - 2 ml EDTA-plasmaa
(plasma täytyy erottaa 4-6 tunnin sisällä näytteenotosta).
Erotetun plasman tulee olla tutkivassa laboratoriossa 5 vrk:n sisällä, jolloin säilytys ja kuljetus 2-8°C:ssa.
Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja kuljetettava pakastettuna (-20°C).
4898
Adenovirus, vasta-aineet(-AdenAb, S –AdenAbG,S –AdenAbM ) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4373, 4371, 10006
Adenovirus, antigeeni ulosteen (F -AdenAg) Työpäivisin 1-2 g ulostetta ulostepurkissa 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä. 1011
Adenovirus, nukleiinihappo (kval)
( -AdenNhO)
Tulokset valmiina 5 työpäivässä. 1 - 2 ml likvoria sellaisenaan kierrekorkillisessa, tehdaspuhtaassa muoviputkessa.

Nielu-, silmä-, nenäeritettä kuivassa keinokuituisessa vanu- tai nukkatikussa kierrekorkilliseen, tehdaspuhtaaseen muoviputkeen pakattuna.

Likvori 2-8 °C 7 vrk.

Tikkunäyte 2-8 °C 7 vrk huoneenlämmössä
3 vrk.

4897
Melatoniini syljestä,
(Sa-Melat)
Vastaus valmiina 10-12 arkipäivässä. Salivette-putki 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20°C). Sylkinäytteen pakastuksessa tulee huomioida se, että näyte tulee sentrifugoida ennen pakastusta. Näyte voidaan säilyttää lyhyitä jaksoja 1-2 vrk huoneenlämmössä. 6267
P –Metanefriini ja normetanefriini, plasmasta ( P-MetNor) Vastausviive on noin 6 arkipäivää. 2 x 2 ml EDTA-plasmaa.
Huom. Tutkimukseen tarvitaan kaksi putkea.
EDTA-plasma pakastettava erottelun jälkeen.
Säilytys ja lähetys pakastettuna. 2338
Adrenaliini (dU-Adr) 1 kerta viikossa Vuorokausivirtsa.
10 vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1016
Adrenaliini + noradrenaliini (sisältää myös dopamiini) (P -AdrNor) 1 kerta viikossa 2 ml EDTA-plasmaa. Näyte otetaan mieluiten aamulla, jolloin potilas on paastonnut edellisestä illasta alkaen. Näyte otetaan kylmänäytteenottona ja sentrifugoimalla 0 -+4 C :ssa, plasma erotellaan ja pakastetaan välittömästi. Näyte säilyy korkeintaan 1 kk pakastettuna. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 2993
Adrenaliini ja noradrenaliini (dU-AdrNor, dU-Dopam) 1 kerta viikossa Vuorokausivirtsa.
10 ml vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 7 vrk Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1019, 1016, 2404, 1264
Adrenokortikotropiini (P -ACTH Työpäivisin 1 ml EDTA-plasmaa (esijäähdytetty EDTA-näyteenottoputki). Li-hepariini ei sovi näytteeksi. Säilyy korkeintaan 1 vrk 2 – 8°C, lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1020
Alaniiniaminotransferaasi (P -ALAT) Työpäivisin 1 ml litium-hepariiniplasmaa 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1024
Alaniiniaminotransferaasi (1026 S -ALAT) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1026
Albumiini (dU -Alb, cU-Alb-Mi, dU-Alb-Mi) Työpäivisin 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki.
Virtsa tulee säilyttää keräyksen ajan viileässä.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä. 3134, 3425, 4084
Albumiini (P -Alb) Työpäivisin 1 ml litium-hepariiniplasmaa 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 4586
Albumiini (S -Alb) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1028
Albumiini, mikroalbuminuria(cU-Alb, cU-Alb-Mi) Työpäivisin 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3557, 4084
Albumiinin ja kreatiinin suhde (U -AlbKre) Työpäivisin Aamun ensivirtsa, lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Edelisenä iltana vältettävä fyysistä rasitusta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4511
Aldolaasi (S -Aldol) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi, hemolysoimaton. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1032
Aldosteroni (fP -Aldos, P -Aldos ) 2 kerta viikossa, vastausviive noin 3 päivää. 1 ml EDTA plasmaa/paastoplasmaa 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä. 6336, 6078
Akvaporiini 4, vasta-aineet (Neuromyelitis optican diagnostiikka) (S –Aqp4Ab) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia.
Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6099
Aldosteroni(dU-Aldos) 1 kerta viikossa 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1033
Alfa-1-antitrypsiini, seerumi(S -Antitry) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1038
Alfa-1-antitrypsiini, uloste(F -Antitry) 1 kerta viikossa 5 g ulostetta, kuiva purkki. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3341
Ameeba, värjäys(–AmebVr) 1 kerta viikossa
Viive noin 5 arkipäivää.
Näyte voi olla ulostetta, kudospalan leimausnäyte, absessiaspiraattia tai kauhanäyte. Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä. 4088
Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys(B -AtryTyD) 1 kerta kolmessa viikossa 2-5 EDTA-verta.Näytettä ei saa sentrifugoida. 2-8°C 1-3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4500
Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä (Am -Alfa-1-Fetoproteiini) 1 kerta viikossa 1 ml lapsivettä.
Näyte otetaan raskausviikkojen 14+0-18+6 välisenä aikana.
Huom. Lähetteeseen tulee ilmoittaa raskauden kesto.
2-8°C 2 vrk.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
1039
Alfa-1-fetoproteiini (1040 S -AFP) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1040
Alfa-1-Fetoproteiini, raskauden aikainen (S-AFP-Ra) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 8178
Alkalinen fosfataasi (1046 S -AFOS) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1046
Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit (S -AFOS-Is) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1048
Alkalinen fosfataasi, luuspesifinen (S -AFOSluu) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4502
Allergeeni, IgE vasta-aineet (S -AllIgE) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3836
AllIgE, Alternaria alternata, home/ mögel (S -AltAltE, S-m6 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5058
AllIgE, Amoksisilliini/ Amoxillin (S -AmokIgE, S -c6 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5218
AllIgE, Ampiaisen myrkky/ getinggift (S -AmpimyE, S -i3 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5029
AllIgE, Appelsiini/ apelsin (S -AppelsE, S -f33 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5049
AllIgE, Aspergillus fumigatus home /mögel (S -AspFumE, S -m3 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5027
AllIgE, Aspergillus versicolor, home/ mögel (S -AspVerE, S -Gm25 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5319
AllIgE, Banaani/ banan
(S -BanaanE, S -f92 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5036
AllIgE, Cashew-pähkinä (S -CaspähE, S -f202 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5384
AllIgE, Chilipippuri/ chilipeppar (S -ChilipE, S -f279 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5207
AllIgE, Cladosporium herbarum, home /mögel (S -CladHeE, S -m2 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5026
AllIgE, Curry/ curry (S -CurrSaE, S -f281 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5205
AllIgE, Difenyylimetaanidi-isosyanaatti /isocyanat, MDI (S -MDIIgE, S -k76 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5038
AllIgE, Formaldehydi/ formaldehyd (S -FormalE, S -k80 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5040
AllIgE, Gluteiini/ glutein (S -GluteiE, S -f79 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5120
AllIgE, Glycophagus domesticus, pölypunkki/ dammkvalster (S -GDomesE, S -d73 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5237
AllIgE, Hamsteri (epiteeli)/ hamster (epitel) (S -HamsteE, S -e84 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5045
AllIgE, Hasselpähkinä/ hasselnöt (S -HasspäE, S -f17 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5083
AllIgE, Heksametyleenidi-isosyanaatti/ Isocyanat, HDI (S -HDIIgE, S -k77 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5039
AllIgE, Herne/ ärt (S -HerneE, S -f12 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5020
AllIgE, Hevonen (hilse) / häst (mjäll) (S -HevoneE, S -e3 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5010
AllIgE, Hiiren epiteeli, virtsa- ja seerumiprot./mus epitel, urin- och serum (S -HiiriE, S -e88 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5228
AllIgE, Hyttynen/ mygga (S -HyttynE, S -HyttynE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5030
AllIgE, Kaakao/ kakao
(S -KaakaoE, S -f93 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5157
AllIgE, Kala (turska)/ fisk (torsk) (S -KalatuE, S-f3 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5015
AllIgE, Kalkkunanliha/ kalkonkött (S -KalkliE, S -f284 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5348
AllIgE, Kana (höyhenet)/ höna (fjädrar) (S -KanahöE, S -e85 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5065
AllIgE, Kananliha/ hönskött (S -KanaliE, IgE, f83) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5158
AllIgE, Kananmuna (valkuainen ja keltuainen) / ägg (S -KananmE, S -f245 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5620
AllIgE, Kaneli/ kanel
(S -KaneliE,
S -Rf22o IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5204
AllIgE, Kani (epiteeli)/ kanin (epitel) (S -KaniepE, S -e82 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5033
AllIgE, Katkarapu/ räka (S -KatkarE, S -f24 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5068
AllIgE, Kaura (jauho)/ havre (mjöl) (S -KauraE, S -f7 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5019
AllIgE, Kiivi-hedelmä/ kiwi-frukt (S -KiiviE, S -f84 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5121
AllIgE, Kissa (hilse)/ katt (mjäll) (S -KissaE, S -e1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5007
AllIgE, Koira (hilse)/ hund (mjäll) (S -KoiraE, S -e5 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5009
AllIgE, Koivu/ björk
(S -KoivuE, S -t3 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5003
AllIgE, Konalbumiini
(S -KonalbE,
S -f323 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5669
AllIgE, Korianteri
(S -KorianE, S -f317 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5657
AllIgE, Kuusi/ gran (S -KuusiE, S -t201 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5257
AllIgE, Lammas (epiteeli)/ får (epitel) (S -LammepE, S -e81 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5091
AllIgE, Lateksi/ latex
(S -LateksE, S-k82 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5031
AllIgE, Lehmä (hilse)/ ko (mjäll) (S -LehmäkE, S -e4 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5011
AllIgE, Leivinhiiva/ bakjäst (S -LeihiiE, S -f45 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5160
AllIgE, Lepidoglyphus destructor, varastopunkki/ lagerkvalster) (S -LDestrE, S -d71 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5022
AllIgE, Leppä/ al (S -LeppäE, S -t2 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5004
AllIgE, Lohi/ lax (S -LohiE, S -f41 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5069
AllIgE, Lysotsyymi (S -LysotsE, S -k208 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5507
AllIgE, Maapähkinä/ jordnöt (S -MaapähE, S -f13 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5041
AllIgE, Maissi/ majs(S -MaissiE, S -f8 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5046
AllIgE, Maito/ mjölk (S -MaitoE, S -f2 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5014
AllIgE, Makrilli/ makrill (S -MakrilE, S -f206 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5312
AllIgE, Malasezzia spp. (S -MalaseE, m227 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5323
AllIgE, Mansikka/ jordgubbe (S -MansikE, S -f44 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5163
AllIgE, Manteli/ mandel (S -MantelE, S -f20 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5085
AllIgE, Marsu (epiteeli)/ marsvin (epitel) (S -MarsuE, S-e6 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5012
AllIgE, Mehiläisen myrkky/ bigift (S -MehimyE, S -i1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5028
AllIgE, Meloni/ melon(S -MeloniE, S -f87 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5164
AllIgE, Munankeltuainen/ äggula (S -MunavaE, S-f75 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5165
AllIgE, Munanvalkuainen/ äggvita (S -MunavaE, S-f1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5013
AllIgE, Mustapippuri/ svartpeppar (S -MustapE, S -f280 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5222
AllIgE, Mänty/ tall (S -MäntyE, S -t16 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5145
AllIgE, Nurminata/ ängssvingel (S -NurnatE, S-g4 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5042
AllIgE, Ohra (jauho)/ korn (mjöl) (S -OhraE, S -f6 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5018
AllIgE, Omega-5 gliadin (S -Om5gliE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5595
AllIgE, Omena/ äpple (S -OmenaE, S -f49 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5050
AllIgE, Ovalbumiini (S -OvalbuE, S -f232 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5520
AllIgE, Ovomukoidi (S -OvomukE, S -f233 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5521
AllIgE, Paju/ sälg (S -PajuE, S -t12 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5005
AllIgE, Paprika/ paprika (S -PaprikE, S -f218 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5122
AllIgE, Parsakaali (S -ParsakE, S -f206 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5526
AllIgE, Pekaanipähkinä/pekannöt (S -PekpähE, S -f201 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5421
AllIgE, Penicillium chrysogenum (notatum), home/ mögel (S -PenChrE, S -m1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5059
AllIgE, Penisilliini V/ penicillin V (S -VPenE, S -c2 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 7139
AllIgE, Peruna/ potatis (S -PerunaE, S -f35 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5168
AllIgE, Pistaasi (manteli)/ pistasch (mandel) (S -PistaaE, S -f203 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5247
AllIgE, Pityrosporum orbiculare (S -PitOrbE, S -m70 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5032
AllIgE, Porkkana/ morot (S -PorkkaE, S -f31 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5117
AllIgE, Poro (epiteeli)/ ren (epitel) (S -PoroepE, S -e202 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5332
AllIgE, Pujo/ gråbo (S -PujoE, S-w6 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5006
AllIgE, Punakampela/ rödspätta (S -PunakaE, S -f254 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5333
AllIgE, Pähkinäpensas/ hassel (S -PähpenE, S -t4 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5081
AllIgE, Päärynä/ päron (S -PäärynE, S -f94 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5169
AllIgE, rAra h 2 (f423, rekombinantti, maapähkinä) (S -rArah2E) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5624
AllIgE, rAra h 3 (f424, rekombinantti, maapähkinä) (S -rArah3E, S-f424 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5625
AllIgE, rAra h 8 PR-10 (f352, rekombinantti, maapähkinä) (S -rArah8E) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5626
AllIgE, rAra h 9 LTP (f427, rekombinantti, maapähkinä) (S -rArah9E, S -f427 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5627
AllIgE, rGly m 4 PR-10 (f353, rekombinantti, soijapapu) (S -rGlym4E, S -f353 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5631
AllIgE, Riisi/ ris (S -RiisiE, S -f9 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5114
AllIgE, Risiinin siemen/ ricinfrö (S -RisiinE, S -f9 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5334
AllIgE, Rotan epiteeli, virtsa- ja seerumiprot./råtta epitel, urin- och serum (S -RottaE, S -e87 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5092
AllIgE, rPru p 3 LTP (f420, rekombinantti, persikka) (S -rPrup3E, S-f420 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5632
AllIgE, Ruis (jauho)/ råg (mjöl) (S -RuisE, S-f5 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5017
AllIgE, Ruokohelpi (S -RuokohE, S-g71 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5555
AllIgE, Saksanpähkinä (ruoka-aine)/ valnöt (födoämne)(S -SaksprE, S -f256 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5234
AllIgE, Seiti (S -SeitiE, S -f413 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5652
AllIgE, Selleri/ selleri(S -SellerE, S -f85 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5171
AllIgE, Silli/ sill (S -SilliE, S -f205 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5315
AllIgE, Sitruuna/ citron (S -SitruuE, S -f208 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5209
AllIgE, Soijapapu/ sojaböna (S -SoijapE, S-f14 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5035
AllIgE, Taimen/ öring
(S -TaimenE, S -f204 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5338
AllIgE, Tattari/ bovete
(S -TattarE, S -f11 IgE)
2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5115
AllIgE, Thermoactinomyces vulgaris (S -TheVulE, S -Gm23 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5325
AllIgE, Tolueenidi-isosyanaatti (TDI)/ Isocyanat (TDI) (S -TDIIgE, S -k75 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5037
AllIgE, Tomaatti/ tomat (S -TomaatE, S -f25 IgE 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5176
AllIgE, Tonnikala/ tonfisk (S -TonnikE, S -f40 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5072
AllIgE, Tyrophagus putrescentiae, varastopunkki /lagerkvalster (S -TPutreE, S -d72 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5023
AllIgE, Undulaatti (höyhenet)/ undulat (fjädrar ) (S -UndhöyE, S -e78 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5047
AllIgE, Valkoinen papu/ vit böna (S -ValkpaE, S -f15 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5177
AllIgE, Valkosipuli/ vitlök (S -ValksiE, S -f47 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5178
AllIgE, Viinirypäle/ vindruva (S -ViinirE, S -f259 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5235
Allergeenikomponentti-IgE vasta-aineet eli Molekyyliallergologia 1 kerta kahdessa viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
Alpratsolaami (S –Alprat) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3920
Alumiini, plasmasta(P -Al) 1 kerta viikossa Li-hepariini plasmaa 1 ml
tai Li-hepariini kokoverta 3 ml, hivenaineputki
2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 10015
Alumiini, virtsasta(U -Al) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3921
Ameeba, vasta-aineet
(S -AmebAb)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1053
AMPA-reseptori (GluA1, GluA2, AMPA-r), vasta-aineet, seerumista (S –AMPARAb) Työpäivisin 1 ml seerumia Näyte säilyy 5 vrk 2 – 8 °C, lähetys huoneenlämmössä. 2116
Aminohapot, plasmasta(P -Aminoh) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml EDTA-plasmaa tai 1 ml seerumia Säilytys ja lähetys pakastettuna. 1061
Amiodaroni (S –Amiod) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3922
Amitriptyliini(S -Amitrip) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1068
Amylaasi (S -Amyl) Työpäivisin 1 ml seerumi. Lipemia häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmösää tai viileässä. 1078
Amylaasi (U -Amyl) Työpäivisin 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmösää tai viileässä. 1080
Amylaasi, isoentsyymit (S -Amyl-Is) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1083
Amyloidi beeta-42-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä (10052 Beeta-amyloidi suhde 42/40, 4811 Li-BAm42, 10051 Li-BAm40) 1 kerta viikossa, vastausviive 7 arkipäivää 1 ml likvoria Säilyy yhden vuorokauden jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10052, 4811, 10051
Anaboliset steroidit, seulonta
(U –Anab-O)
1 kerta kahdessa viikossa 10 ml virtsaa
Huom.! Tutkimuspyyntöön tulee lisätä tieto tutkimuksen tuloksen käyttötarkoituksesta.
2 - 8°C, 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 10112
Anaplasma, IgG-vasta-aineet (S -AnplAbG) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 6075
Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, vasta-aineet (S –ANCA)Osatutkimukset: (C-ANCA, P-ANCA, MPO IgG, PR3 IgG) 2 kertaa viikossa 2 ml seerumi.
Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3612
Anaplasma(aik. Ehrlichia) phagocytophilum, nukleiinihappo, kvl ( -AnplNhO) 1 kerta viikossa Biopsianäyte, likvori, punkki, EDTA-veri. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä
Androstendioni (S -ADIONI) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi, ei geeliputkeen. Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsee. 2-8°C 2-3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1085
Angelmanin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä(B –MSAS-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Näytettä ei saa sentrifugoida. Näyte lähetettävä välittömästi laboratorioon. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4288
Angiotensiini-1-konvertaasi (S -ACE) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1092
Angiotensiini-1-konvertaasi, likvorista(Li-ACE) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml likvoria ja 1 ml seerumia. 2-8°C 2-3 vrk. Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3426
Antifactori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X)
(S -AntiXa, F VIII)
1 kerta viikossa 1 ml Na-sitraattiplasmaa Säilytys ja lähetys pakastettuna. 3828
Anti-Muller -hormoni (S -AMH) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät määritystä. 2-8°C 1 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä vuorokauden kuluessa, muuten pakastetaan. 6310
Antistafylolysiini (S -ASTA) 1 kerta viikossa 0,5 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1100
Antistreptolysiini
(S -AST)
Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä tai 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1101
APC-resistenssi (P -APCres) 1 kerta viikossa 1 ml Na-sitraattiplasmaa Nopea pakastus. Kuljetus pakastettuna. 4378
Apolipoproteiini E, DNA-tutkimus (B -ApoE-D) 1 kerta kahdessa kuukaudessa 2,5 EDTA-verta 2-8°C 1-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 4092
Aripipratsoli (S –Aripi) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 6150
Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet (AChR-Ab) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi.Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta eroteltava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3427

Aspartaattiaminotransferaasi (S -ASAT)
Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmösää tai viileässä. 1128
Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus, verestä(3772) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta 2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 3772
Asyylkarnitiini(B –Asyyl) 1 kerta viikossa 0,5 ml EDTA- verta (mielellään paastonäyte). Näytteestä tehdään suodatinpaperivalmiste 3-4 täplää, 24 tunnin sisällä näytteenotosta. Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä. 10020
A-vitamiini (fS-A-Vit) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml paastoseerumi 2-8°C 2 vrk, Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1113
B2-Vitamiini (B -B2-Vit) B2-Vitamiini 2,7 ml EDTA-verta 2-8°C 5 vrk, Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 10062
B12-vitamiini (S -B12-Vit) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1137
B12-vitamiini, aktiivinen (S -B12-TC2) Arkipäivisin, vastausviive noin 1 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk, kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1142
B1-Vitamiini (Tiamiini)(fB -B1-Vit) 1 kerta viikossa Paasto EDTA-verta 2-8°C 1 vrk, Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Suojattava valolta. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4948
B6-vitamiini (S –B6-Vit, fP-B6-Vit, fB-B6-Vit) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, EDTA-plasmaa tai EDTA-kokoverta. S –B6-Vit: Säilyy 3 vrk jääkapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Näyte suojattava valolta.

fP-B6-Vit: Säilytys ja lähetys pakastettuna. Näyte suojattava valolta.

fB-B6-Vit: Säilyy 3 vrk jääkapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Näyte suojattava valolta.

3429, 6080, 10041
ENAplus (S -ENAplus) 1 kerta viikossa. 2 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10106
Bakteeri, laajakirjoista beta-laktamaasia tuottava, viljely (F -ESBLVi) Työpäivisin Ulostetta bakteerikuljetusputkeen. Huoneenlämmössä 24 tuntia, 2-8°C 3 vrk. 4817
Bakteeri, nukleiinihapon osoitus (-BaktNhO) 1 kerta viikossa Normaalisti steriilien alueiden näytteet (kudospalat: min. n. nuppineulan pään kokoinen, aspiraatit: 0,2 - 0,5ml) steriilissä tai tehdaspuhtaassa putkessa. 2-8°C 5 vrk. 4381
Bakteerilaaja viljely nielusta(Ps-BaktVi) Työpäivisin
Viive 5 arkipäivää.
Nielun limakalvonäyte. Bakteerikuljetusputki. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4290
Bakteeri, viljely
(U -BaktVi)
Työpäivisin Säilöntäaineellinen vakuumivirtsanäyteputki (BD C&S 4 ml tai 10 ml).

Mikäli niukka näyte (alle 2,5 ml) virtsanäyte toimitetaan laboratorioon ilman säilöntäaineita.

Säilöntäaineellisessa putkessa näyte säilyy huoneenlämmössä 2 vrk.

Säilöntäaineettomassa putkessa näyte säilyy jääkaappilämpötilassa
(2-8°C) 24 h.

1155
Bakteeri, viljely 1 aerobi- ja anaerobiviljely, syvämärkä ( Pu-BaktVi1) Työpäivisin Syvämärkänäyte bakteerikuljetusputkeen. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3491
Bakteeri, viljely 1, uloste (F -BaktVi1) Työpäivisin Ulostetta bakteerikuljetusputkeen. Huoneenlämmössä 24 tuntia, 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 3442
Bakteeri, viljely ulosteesta (B. cereus, Cl.perfringens ja St.aureus) (F -BaktVi3) 1 kerta kahdessa viikossa Tuoretta ulostetta jokaiselta tutkittavalta potilaalta dacrontikulla kolmeen eri geelikuljetusputkeen (Copan M40 tai vastaava). Putket muovipussiin. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 3584
Bakteeri, viljely 2 (Pu-BaktVi2) aerobiviljely, pintämärkä Työpäivisin Pintamärkänäyte Dacrontikulla bakteerikuljetusputkeen. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3492
Bakteeri, jatkoviljely, seulottu näyte, virtsasta(U -BaktJVi) Työpäivisin.
Viive 2 päivää.
Kasvatettu malja. 2-8°C 2 vrk. Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. 3777
Bakteeri, viljely ilman seulontaa (U -BaktVi2) Työpäivisin 10 ml tai 4 ml puhtaasti laskettua virtsaa, virtsaviljelyputki. Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9495
Bakteeri, viljely, yskös (3493 Ex-BaktVi) Työpäivisin Yskös kuivaan purkkiin. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3493
Bakteerivärjäys (-BaktVr) Työpäivisin Tutkittavaa näytettä aluslasilla. Huoneenlämmössä. 1159
Bartonella, vasta-aineet
(S -BartAb)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1819
BCR/ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen, verestä(B –BCR-QR) 1 kerta viikossa 10 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä. 4894
BCR/ABL-geenin fuusio-RNA kroonisessa myelooisessa leukemiassa, verestä(B -KML-QR) 1 kerta kahdessa viikossa 10 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8595
Beeta-hydroksibutyraatti(P –OHButyr) 1 kerta viikossa 1 ml plasmaa tai seerumia. Plasma tai seerumi erotetaan tunnin sisällä näytteenotosta ja pakastetaan. 4854
Beeta2-glykoproteiini-1, IgG-vasta-aineet (S -B2GPAbG) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 8307
Alfa-1-mikroglobuliini (U -A1Miglo ), dU - Alfa-1-mikroglobuliini (dU-A1Miglo) 1 kerta viikossa
Viive: 5 arkipäivää
10 ml virtsaa.
Keräysvirtsa 10 ml. Näyte säilytetään kylmässä keräyksen aikana. Keräysaika ja tilavuus ilmoitettava
Näyte säilyy noin 5vrk kylmässä. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiakaista säilytystä varten säilytys ja lähetys pakastettuna 4757, 4756
Beeta-2-mikroglobuliini
(S -B2Miglo,
Li-B2Miglo,
U -B2Miglo)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen.
0,5 ml likvoria tehdaspuhtaassa muoviputkessa.
Lisäaineeton vakuumivirtsaputki.
2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1171, 1170, 1172
Beetakarotiini, seerumin (3927 fS -Bkarot) 2-3 kertaa viikossa, vastausviive noin 4 arkipäivää. 1 ml seerumi Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna, näyte tulee suojata valolta. 3927
Bentsodiatsepiinien seulonta (S –Bendi) 1 kerta viikossa, vastausviive noin 8 arkipäivää. 4 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Suojattava valolta. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1177
Bilirubiini (1185 S -Bil) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Suojattava valolta. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1185
Bilirubiinikonjugaatit (1189 S -Bil-Kj) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi ja lipemia häiritsevät mittausta. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Suojattava valolta. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1189
BK-virus, nukleiinihappo (kvant) (P -BKVNh) 1 kerta viikossa 1 - 2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erotella 24 tunnin sisällä näytteenotosta). 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6001
Bordetella pertussis, nukleiinihappo (kval) ( -BopeNhO) Työpäivisin Nenänielun limakalvonäyte, nenänielun aspiraatti, nielun limakalvonäyte. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 vrk, -20°C 12 kuukautta. 4345
Bordetella pertussis, vasta-aineet (S -BopeAb) 2-3 kertaa viikossa. Vastausviive noin 3 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2471
Borrelia burgdorferi, nukleiinihapon osoitus (kval) ( -BorrNhO) Työpäivisin Biopsianäyte, likvori, punkki, nivelneste. Steriili kuiva purkki. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 päivää, -20°C 12 kk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4202
Borrelia burgdorferi, vasta-aineet jatkotutkimus (S -BorAbJt) 1 kerta viikossa.
Viive 5 arkipäivää
1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9149
Borrelia burgdorferi, vasta-aineet selkäydinnesteestä(Li -BorrAb, Li-BorrAbM ja Li -BorrAbG) 2 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. 1.0 ml selkäydinnestettä. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3975, 4200, 4201
Borrelia, vasta-aineet (3552 S -BorrAb), (4095 S-BorrAbG), (4096 S-BorrAbM) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3552
Brucella, vasta-aineet
(S -BrucAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1205
BSCL2-geenin mutaatiot, distaalinen motorinen neuropatia ja Silver-syndrooma, DNA-tutkimus, verestä(B -BSCL2-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8662
Buprenorfiini (S –Bupre) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4733
C-vitamiini, plasmasta(fP-C-Vit) 1 kerta kahdessa viikossa 1 mi LiHep-plasmaa tai
1 ml seerumia.
Suojattava valolta ja hapen vaikutukselta. Näyte otetaan kylmänäytteenottona. Näyte pakastetaan mahdollisimman nopeasti.
Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 1218
C1-Esteraasin inhibiittori (S -C1Inh) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1209
C1-Esteraasin inhibiittori, aktiivisuus (P -C1InhBk) 1 kertaa viikossa 1 ml Na-sitraattiplasmaa Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 6090
CA 12-5 antigeeni (S -CA12-5) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 1 vrk, pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 3414
CA 15-3 antigeeni (S -CA15-3) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 1 vrk, pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 3587
CA 19-9 antigeeni (S -CA19-9) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 1 vrk, pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 3412
CADASIL, NOTCH3-geenin mutaatiotutkimus, DNA-tutkimus, verestä(B –CADA-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 9018
CADASIL, Notch3-geenin sekvensointi, osittainen, verestä (B –Notch-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8037
Campylobakteeri, viljely (2021 F-CampVi) Työpäivisin Ulostetta bakteerikuljetusputkessa. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 2021
Campylobakteeri, vasta-aineet (S -CampAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3058
Candida albicans, nukleiinihappo, kval ( –CaNhO ) Työpäivisin Limakalvonäyte. eSwap näytteenotto-ja lähetysputki. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 vrk, -20°C 12 kk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9558
Candida, vasta-aineet
(S -CandAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1627
Candida, viljely ( -CandVi) Työpäivisin Limakalvonäyte ja ulostenäyte bakteerikuljetusputkeen,aamuvirtsa virtsaviljelyputkeen. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1628
CASPR2, vasta-aineet, seerumista S –CASP2Ab) Työpäivisin 1 ml seerumia Näyte säilyy 5 vrk 2 – 8 °C, lähetys huoneenlämmössä. 21160
Charcot-Marie-Tooth 1 ja HNPP, PMP22-geenin mutaatioiden tutkimus, verestä (B -PMP22-D) 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8157
Chlamydophila (aik.Chlamydia) pneumoniae,nukleiinihappo, kval ( –ChpnNhO)Chlamydia pneumoniae, nukleiinihapon osoitus (kval) ( -ChpnNhO) Työpäivisin Nenänielun limakalvonäyte. eSwab näytteenotto- ja lähetysputki. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 vrk, pitkäaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4384
Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet (S -ChpnAb)Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet (S -ChpnAb, S -ChpnAbA, S -ChpnAbG,S -ChpnAbM) 2 kertaa viikossa.
Vastausviive 3 arkipäivää.
1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4955, 4497, 4294, 4204
Chlamydia psittaci, IgG-vasta-aineet (S -ChpsAbG) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk.Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3786
Chlamydia trachomatis, LGV, nukleiinihappo (kval), jatkotutkimus (-CtJtNhO) Työpäivisin MÄRKÄERITE: Primaari anogenitaalileesio (haavauma), rektumin/nielun limakalvo tai suurentunut, fluktuoiva nivusimusolmuke. Haavauma- ja limakalvonäyte otetaan (välttäen ulostetta rektumnäytteessä) eSwab-näytteenottovälineellä. Punktoimalla otettu imusolmukemärkä (n. 1 ml) ruiskutetaan eSwab-putkeen (tikku mukaan).
VIRTSA: Epäiltäessä genitaali-infektiota, voidaan näytteeksi ottaa ensivirtsaa. HUOM: Anorektaali-infektiossa virtsanäyte on sopimaton jääden useimmiten PCR-testissä negatiiviseksi.
Näyte säilyy yhden vuorokauden huoneenlämmössä, 5 vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 oC). Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 21063
Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihapon osoittaminen
(U -CtGcNhO,
U-ChtrNhO,
U-GcNhO,
-CtGcNhO,
-ChtrNhO,
-GcNhO)
Vastausviive noin 1 arkipäivä.

Positiiviset Neisseria gonorrhoeae tulokset vastataan varmistusanalyysin jälkeen, varmistusanalyysin vastausaika on noin 3 arkipäivää.

Ensivirtsanäyte:
Potilaan tulee olla virtsaamatta vähintään 2 tuntia ennen näytteenottoa. Alapesua ei pidä tehdä. Ensimmäiset 20-30 ml virtsaa kerätään tehdaspuhtaaseen keräysastiaan, esim. muovimukiin.
Näyte tulee siirtää yhden vuorokauden kuluessa näyteputken mukana olevalla pipetillä noin 2 ml "Aptima Urine Specimen" –putkeen. Näyteputken sivussa näkyvien merkkiviivat ovat merkkinä oikeasta tilavuudesta. Tätä ikkunaa ei saa peittää näytetarralla. Putki suljetaan tiukasti.

Limakalvonäytteet
(urethra, cervix, vagina, rectum, nielu):
Näyte otetaan limakalvolta Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit –näytteenottovälineillä.
Näytetteeksi pyritään saaman limakalvoepiteeliä, joten näytettä otettaessa pyritään välttämään limaa, märkää ja eritteitä, jotka tulee ensin poistaa näytteenottopakkauksessa olevalla vanutikulla (valkoinen varsi). Näyte otetaan pakkauksessa olevalla näytteenottotikulla (sininen varsi).

Näyte säilytetään ja lähetetään laboratorioon +2 - +30°C:ssa.

Virtsanäyte säilyy +2 - +30°C:ssa 30 vrk.

Limakalvonäyte säilyy +2 - +30°C:ssa 60 vrk.

4816,
4206,
4937,
1738,
4807,
1723
Chlamydia trachomatis, vasta-aineet (S -ChtrAb) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä. 1737
Clostridium difficile, toksiinigeeni, nukleiinihappo (kval) (F -CldTNhO ) Työpäivisin Ulostetta muutama millilitra tiiviissä, kierrekorkillisessa purkissa. Huom. Vain juoksevaa ulostetta voidaan tutkia. Näyte säilyy huoneenlämmössä 1 vrk ja jääkaappilämpötilassa 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena. 6141
Clostridium tetani, vasta-aineet (S -ClteAb) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2738
Connexin 26 -geenin 35delG-mutaatio, DNA-tutkimus, verestä(B -Cx26Mut) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 9059
Coombs, suora
(E -Coombm)
Työpäivisin 2 ml EDTA-verta 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1214
Corynebacterium diphtheriae, vasta-aineet (S -CodiAb) 1 kerta kahdessa viikossa.
Viive 10 työpäivää
1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1253
Cryptosporidium värjäys(F –CrypVr) 1 kerta viikossa
Viive 3 arkipäivää.
Ulostetta kuivassa ulostenäytepurkissa. Kylmässä (2-8°C) 3 vrk. 3444
C-Peptidi proinsuliinin (fS-C-pept) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Seerumi erotetaan viimeistään 3 tunnin kuluttua näytteen otosta. 2-8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 2503
C-reaktiivinen proteiini, vieritestaus (B -CRPp) Työpäivisin EDTA-verta. 2-8°C 3 vrk. 9446
C-reaktivinen proteiini (P -CRP) Työpäivisin 1 ml litium-hepariiniplasmaa 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 4594
C-reaktivinen proteiini (S -CRP, S -hsCRP) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1216, 8022
Cytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant)(-CMVNh) 1 kerta viikossa 3 ml EDTA tai sitraattiveri (ei saa pakastaa. 1 ml EDTA-plasmaa tai seerumia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Seerumi ja plasmanäytteet voidaan säilyttää ja kuljettaa pakastettuna. 1715
Cytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant)(P -CMVNh) 1 kerta viikossa 2 - 3 ml EDTA-plasmaa (plasma tulee erottaa 24 tunnin sisällä näytteenotosta). 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4777
Sytomegalovirus, vasta-aineet (2727 S –CMVAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi Jääkaappilämpötilassa (2 – 8 °C) 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 oC). 2727, 416 69
Sytomegalovirus, vasta-aineet, aviditeetti, seerumista (S -CMVAvi) Työpäivisin 1 ml seerumi Jääkaappilämpötilassa (2 – 8 °C) 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna (-20 oC). 1831
Dehydroepiandrosteroni sulfaatti (S -DHEAS) Työpäivisin 1 ml seerumi. 2-8°C 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3166
Dehydroepiandrosteroni(S -DHEA) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Näyte otetaan aamupäivällä klo 9-12 välillä 2-8°C 2-3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1222
Deksametasoni-koe, lyhyt(Pt -DXM-R1) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1225
Denguevirus,vasta-aineet
(S -DengAb)
1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3520
Deoksikortisoli (11-) (fS -11Dok) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi, ei geeliputkeen. Aamunäyte klo 8-9 välillä. Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1235
Dermatofyytit, nukleiinihappo-osoitus, kval(-SieniNhO) 2 kertaa viikossa Iho-, hius- ja kynsinäyte kuivaputkessa tai purkissa. Huoneenlämmössä 7 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. 9077
Desialotransferriini (S-CDT) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4101
Desmogleiini, vasta-aineet (S-DsgAb) 1 kerta viikossa, vastausviive noin 6 arkipäivää. 1 ml seerumia 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4804
Diatsepaami (S –Diatsep) Vastausviive noin 4 arkipäivää. 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1240, 3982
Digoksiini(S -Digoks) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1256
Diklooridifenyylitrikloorietaani (B -DDT) 8 työpäivää EDTA-verta 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9060
Dihydrotestosteroni
(S -DhTesto)
1 kertaa kolmessa viikossa 1 ml seerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on eroteltava sentrifugoinnin jälkeen. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1257
DIO2-geenin rs225014 T>C (T92A) variaatiotutkimus
(B –DIO2-D)
1 kerta kahdessa viikossa 3 ml EDTA-verta Lähetys mahdollisimman pian huoneenlämpöisenä. Emme suosittele näytteenottoa vasten viikonloppua tai arkipyhiä. Lyhytaikainen säilytys (1-2 vrk) jääkaapissa. 9463
Disopyramidi
(S -Disop)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1258
DNA, natiivi, vasta-aineet(S -DNAnAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
Hemolyysi häiritsee määritystä.
2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1261
Doksepiini (S –Doksep) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3168
D-vitamiini-1,25-OH(S -D-1,25) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi
Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on eroteltava sentrifugoinnin jälkeen.
2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3163
D-vitamiini-23-OH (S -D-25) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1220
D-vitamiini-25-OH- D2- ja -D3-muotojen määrittäminen erikseen(S -D2D3-25) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9746
Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus verestä, Myotonic Dystrophy type 1(B –DM1-D) 1 kerta kuukaudessa 2-5 ml EDTA-verta. 2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4648
Ekinokokki, vasta-aineet
(S -EchiAb)
1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1285
Elastaasi 1 (F -Elast1) 1 kerta viikossa 1-2 g ulostetta kuivassa ulostepurkissa. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1718
Elohopea, verestä(B -Hg) 1 kerta viikossa EDTA-verta 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1314
Elohopea, virtsasta (U -Hg) 1 kerta viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1316
Endomysium, vasta-aineet(S -EMA, S -EMAbA, S -EMAbG) 2 kertaa viikossa 2 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3729,4390,4391
Entamoeba histolytica-antigeeni(F -EhistAg) 1 kertaa kahdessa viikossa Ulosteta kuivassa purkissa. 2-8°C 1 vrk. Kuljetus viileässä. Säilytys - 20°C 1 kuukausi 9235
Enterobius vermicularis (kval) (F -Enve-O)(Kihomadot) Työpäivisin Peräaukon limakalvonäyte. Steriili pumpulitikku katkaistaan muoviputkeen, johon on lisätty n. 1 ml (20 tippaa) 0,9 % NaCl –liuosta. 2-8°C 1 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2053
Enterovirus, nukleiinihapon osoittaminen (kval) ( -EvirNhO) Työpäivisin, vastausviive noin 3 arkipäivää. Ensivirtsaa 3 ml, EDTA-verta, peräsuolen, kurkun, suun limakalvojen ja alaluomen limakalvonäyte, biopsianäyte, 1 ml likvoria. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 2 vrk, -20°C 12 kuukautta. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4392
Enterovirus, vasta-aineet, seerumista (S -EvirAb) Tekotiheys päivittäin tiistaista-lauantaihin, vastaus valmiina noin 3-4 arkipäivässä. 1 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10070,4958,10071
Eosinofiilisten granulosyyttien kationinen proteiini(S -ECP) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi
Näyte ei saa olla hemolyyttinen. Katso näytteen käsittelyohje
"Tutkimukset"
2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4108
Eosinofiilit(B -Eos) Työpäivisin EDTA putkellinen verta. Vuorokausivaihtelun vuoksi näyte suositellaan otettavaksi aamupäivällä. Säilytys 2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäähtyä. 1330
Eosinofiilit nenän limakalvolta( Ns-Eos) 1 kerta viikossa Sivelyvalmiste 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä 1329
Epstein-Barrin virus, nukleiinihappo-osoitus, kvantitatiivinen (-EBVNh) 1 kerta viikossa EDTA-plasma 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4776
Epstein-Barr -virus, nukleiinihappo (kvant)(P -EBVNh) 1 kerta viikossa 1 - 2 ml EDTA-plasmaa 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4775
Epstein-Barr-virus, vasta-aineet (1335 S -EBVAb) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1335
Erytropoietiini
(S -EPO)
1 kertaa viikossa 1 ml seerumi. Näyte otetaan aamulla
klo 7 - 12.
Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.
2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1339
Escherichia coli, enterohemorraginen (F-EHEC) Työpäivisin 1-2 g ulostetta kuivassa ulostepurkissa. 2-8°C 1 vrk. Kuljetus viileässä. 4103
Esitarkastajan ja patologin analysoima gyneko-sytologinen seulontatutkimus (Pt-PAPA-2) Työpäivisin Gynekologinen irtosolututkimus Kiinnitettynä huoneenlämmössä. 4045
Esitarkastajan ja patologin analysoima gyneko-sytologinen tutkimus (Pt-PAPA-1) Työpäivisin Gynekologinen irtosolututkimus Kiinnitettynä huoneenlämmössä. 4044
Estradioli (S -E2) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 päivää, 2 – 8°C 3 päivää, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1366
Estroni(S -E1) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1375
Etosuksimidi (S –Etosux) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1383
E-Vitamiini(fS -E-Vit) 3-4 työpäivää. 1 ml paastoseerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3169
Fenobarbitaali(S -Fenob) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1387
Fenytoiini
(S -Fenyt)
1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1243
Fenyyliketonuria, seulonta (B –PKU-seu) 1 kertaa viikossa Kantapäänäyte filtteripaperin kahteen täpläkohtaan (70 µl per täplä) 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9194
Ferritiini (S -Ferrit) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1395
Fibriinin D-dimeerit
(P -FiDD)
Työpäivisin 2 ml Na-sitraattiplasmaa 3,2% tai 0,11 mol/l(vaaleansininen korkki, sitraattiputki). Huoneenlämmössä korkeintaan 4 tuntia. 2-8°C 1 vrk, kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4113
Fibrinogeeni (P -Fibr) Työpäivisin 2 ml Na-sitraattiplasmaa (vaaleansininen korkki, sitraattiputki). Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 8 tuntia, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus pakastettuna 1399
FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeenin osoitus, verestä (B –FIP1L1) 1 kertaa kahdessa viikossa 10 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä. 8042
FISH-tutkimus, kaikki telomeerit (-FISHTel) 1 kertaa kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta, steriilisti otettuna. Näytettä ei saa sentrifugoida. Lapsivesinäyte lähetettävä laboratorioon alkuviikosta maanantaisin ja tiistaisin. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä.
Veri- ja istukkanäyte: näyte lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä, poikkeustapauksissa voi säilyttää lämpötilassa +4 °C 24 tuntia, mutta säilytys vaikuttaa epäsuotuisasti solujen viljelyyn. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.
8312
FISH-tutkimus, yksittäinen (B –KromFIS, -lisFISH) 1 kertaa viikossa B –KromFIS: 2-5 ml EDTA-verta. Näytettä ei saa sentrifugoida.
-lisFISH: Valmis kromosomipreparaatti
Näyte lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä, poikkeustapauksissa voi säilyttää lämpötilassa +4 °C 24 tuntia, mutta säilytys vaikuttaa epäsuotuisasti solujen viljelyyn. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 8012, 8313
Flekainidi, (S -Flekain) 1 kertaa viikossa 2 ml seerumia. Ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3702
Fluoksetiini(S -Fluoks) 1 kertaa viikossa 2 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3805
Fluvoksamiini (S –Fluvoks) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1851
Folaatti
(fE-Folaat, B -Folaat)
Työpäivisin EDTA-paastoverta. Näyte suojataan suoranaiselta auringonvalolta, mutta ei tarvitse peittää esim. foliolla. 2-8°C 1 vrk. Kuljetus viileässä, lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. Voidaan tarvittaessa pakastaa pidempää säilytystä varten, lähetys pakastettuna. Huom.! Hkr:n määritys ennen pakastamista. 1414, 1413
Folaatti (fS-Folaat) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi. Näyte suojataan suoranaiselta auringonvalolta, mutta ei tarvitse peittää foliolla. 2-8°C 1 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1416
Follikkelia stimuloiva hormoni (S -FSH) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 2 vrk, 2-8°C 3 vrk, pitkäaikainen säilytys -20°C. Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 1422
Fosfaatti, epäorgaaninen (fS-Pi) Työpäivisin Paastoseerumi 1 ml. Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta. Huoneenlämmössä 1 päivä, 2-8°C 4 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1432
Fosfolipidi, vasta-aineet (P -Plab) 1 kertaa kahdessa viikossa, vastausviiive noin 10 arkipäivää. 5 x 1 ml 3,2% Na-sitraattiverta. Näytteen tulee olla Veripalvelussa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta.
5 x 1 ml Na-sitraattiplasma. Näyte sentrifugoitava ja plasma eroteltava ja Pakasta plasmaputket pystyasennossa välittömästi käsittelyn jälkeen (-40 – -70 °C).
Kts. tarkempi näytteenotto- ja näytteenkäsittelyohje täältä.
Kokoverinäyte huoneenlämmössä, korkeintaan 8 tuntia. Plasmanäytteet säilytys -40°C korkeintaan 2 viikkoa. Lähetys pakastettuna kuivajäällä. 3607
Fosfo-Tau-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä (Li-FosTau) 1 kertaa viikossa 1 ml likvoria Säilyy yhden vuorokauden jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4809
Fragiili-X, DNA-tutkimus(B -FraX-D) 1 kertaa kolmessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta 2-8°C 1-3 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä. 4112
Francisella tularensis, vasta-aineet(S -FrtuAb) 2 kertaa viikossa. 0,5 ml seerumi 2-8°C 5 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
2816
Fytaanihappo, seerumista(S -Fytah) 1 kertaa kahdessa viikossa, valmiina 10 työpäivässä 1 kertaa viikossa Säilytys ja lähetys
2 – 8°C 5 vrk
4875
Gabapentiini (S –Gabapen) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4630
Gangliosidi GM1, vasta-aineet (S -GangAb) 1 kertaa viikossa 0,5 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4116
GARS-geenin mutaatiotutkimus, DNA-tutkimus, verestä(B –GARS-D) 1 kertaa kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8663
Gastriini(fS- Gastr) 1 kertaa viikossa 1 ml paastoseerumi. Ei geeliputkeen. Kylmänäytteenotto. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 1448
–Gardnerella vaginalis, nukleiinihappo
( -GavaNhO)
Vastausviive noin 2 arkipäivää. Tikkunäyte (servikaali tai vagina), vaginaerite.
Tikkunäyte esim. Copanin nukkatikku ja eSwab-kuljetusneste. Näytteen voi myös toimittaa tehdaspuhtaassa kuivassa putkessa.
Säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia, kylmässä (+2- +8°C) 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä tai kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10095
Gast17S, proteiinistimulaation jälkeen(fP-Gast17) 1 kertaa viikossa 1 ml EDTA-plasmaa.
Proteiinjauhetta tilataan Biohitiltä Cat. No. 610099.01. Kts. näytteenotto-ohjetta.
Näyte tulee sentrifugoida erotella 30 min näytteenotosta. Tämän jälkeen näyte tulee pakastaa välittömästi. Säilyvyys pakastettuna 2 viikkoa. Kuljetus laboratorioon pakastettuna.
Näytteeseen voidaan lisätä Gastriini-17 stabilisaattoria, 100 µl/ 2 ml plasmaa (Biohit, Gastrin-17 Stabilizer, Cat. No. 601050), lisäyksen jälkeen näyte voidaan säilyttää kylmässä 3 vrk.
20617
Gastropaneli
(fP-GastPan)
1 kertaa viikossa 2 ml paastoseerumia tai EDTA-paastoplasmaa. Näytteeseen lisätään stabilaattori. 2-8°C 3 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Mikäli näytteeseen on lisätty stabilisaattoria, näyte säilyy 3 vrk huoneenlämmössä (kuljetus huoneenlämmössä), 7 vrk jääkaapissa (lähetys viileässä). Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9172
Gastropaneli, suppea
(P -GastPSu)
1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumia tai EDTA-plasmaa. 2-8°C 3 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 9293
Gelsoliinigeeni, DNA-tutkimus, verestä(B -Gelso-D) 1 kertaa viikossa 2-5 ml EDTA-verta 2-8°C 1-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 3947
Giardia antigeeni, ulosteen (F-GiarAg) Työpäivisin 1-2 g ulostetta kuivassa ulostepurkissa. Huoneenlämmössä 2 tuntia, 2-8°C 2 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4636
Giardia ja Cryptosporidium, antigeenit (F -GiCrAg ) Työpäivisin 1-2 g ulostetta kuivassa ulostepurkissa. 2 - 8°C, 48 h. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9426
Gliadiinipeptidit, deamidoidut, vasta-aineet(S -DGPAb, S -DGPAbA, S –DGPAbG ) Työpäivisin 1 ml seerumi. Lipeeminen tai hemolyyttinen seerumi antaa virheellisiä tuloksia. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6298,6300,6299
Glutationi, profiili, verestä (B-GSH) Tekotiheys on kerran viikossa, vastausviive korkeintaan 7 arkipäivää. EDTA-veri 2,7 ml. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 10130
Golimumabi, pitoisuus määritys (S –Golim)Golimumabi, vasta-aineet (S –GolimAb) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10026, 10027
Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, CKD-EPI-tutkimuksen kaava(Pt-GFRe)
(S -Krea)
Työpäivisin, vastausviive noin 1 arkipäivä. 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6354, 2143
Glomerulustyvikalvo, vasta-aineet (S –GbmAb) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1456
Glukoosi (1468 fP-Gluk) Työpäivisin 1 ml NaF-verta tai NaF-paastoplasma (harmaakorkkinen näyteputki) Plasma 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
Kokoverena korkeintaan 1 vrk kylmässä.
1468
Glukoosi (1469 fS-Gluk) Työpäivisin 1 ml seerumia. 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1469
Glukoosi, vieritesti
(P -Glukp)
Työpäivisin Paastokapillaariveri, sormenpäästä. Analysoidaan heti. 9447
Glukagoni, plasmasta(P -Glkg) 1 kertaa viikossa EDTA-plasmaa. Näytteeksi soveltuu vain EDTA-plasma. Aprotiniiniputki. Erikoisnäytteenottoputki sekä erotteluputki. Putket voi tilata tarviketilauksen kautta. Näyte otetaan kylmänäytteenottona. Suositellaan paastonäytettä. Sentrifugoinin jälkeen näyte erotellaan ja pakastetaan välittömästi. 4975
Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi, punasoluista(E -G6PD) Vastaus viive 4 työpäivää 2,7 ml EDTA-verta Säilytys ja lähetys
2 – 8°C, 5 vrk
1481
Glutamaattidekarboksylaasi (4400 S-GADAb) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4400
Glutamyylitransferaasi (1489 S -GT) Työpäivisin 1 ml seerumi.
Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta.
2-8°C 4 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1489
HAE tutkimus (S –HAE) 1 kertaa kahdessa viikossa.
Viive 7 työpäivää.
2 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 527, 2106, 2107, 1209
HAE tutkimus, laaja (S –HAElaa) Vastausviive 5 työpäivää. 2 ml seerumia.
1 ml sitraattiplasmaa.
Seeruminäyte säilyy noin 3 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Sitraattiplasmanäyte tulee säilyttää ja lähettää pakastettuna. 9433, 2106, 2107, 1209, 6090
HI-virus, todistus seerumin antigeeni- ja vasta-ainetutkimuksesta ( HIVTod) Työpäivisin.
Todistus toimitetaan postitse keskimäärin kolmen työpäivän kuluessa.
1 – 2 ml seerumia 2-8°C 7 vrk. Lähetys huoneenlämmössä tai viileässä.

Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C)

0634
Haimaperäinen peptidi (P -PP) 1 kertaa kahdessa viikossa 2 ml EDTA-plasmaa. Kylmänäytteenotto. Plasma erotellaan välittömästi sentrifugoinnin jälkeen. Säilytys - 20°C 1 kuukausi. Kuljetus pakastettuna. 1510
Haloperidoli (S –Halop) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3949
Hapan fosfataasi, tartraattiresistentti 5b(S -HFOSTr) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. 2-8°C 2-3 vrk, kuljetus kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4710
Hapettunut LDL-kolesteroli (S –LDLox) Viive noin 3 työpäivää. 3 ml seerumia tai plasmaa Näyte säilyy enintään 4 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna 10069
Haptoglobiini(S -Haptog) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1545
Haurashermosyndrooma (B -HNPP-D) 1 kertaa viikossa. Vastaus valmiina 7 työpäivän kuluessa. EDTA verta Säilytys ja lähetys
2 – 8°C, 5 vuorokautta
10929
HE4, ihmisen epididymaalinen antigeeni 4, seerumista(S –HE4) 2-3 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. . Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9489
Helicobacter pylori, antigeeni ulosteen ( F-HepyAg) Tulokset valmiina
1 työpäivässä.
1-2 g ulostetta kuivassa ulostepurkissa. 2-8°C 2 vrk. Lähetys
viileässsä (2-14°C).
Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (-20°C).
3952
Helicobacter pylori, ureakoe (Pt-Hepy-R) Vastausviive noin 7 työpäivää. Erikoisnäytteenottoputket. Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä. 4475
Helicobacter pylori, vasta-aineet (S-HepyAb) Tulokset valmiina
2 työpäivässä
1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3950
Hemoglobiini (kval) (F -hHb-O) Työpäivisin Actim Fecal Blood näytteenottoputki. Näytteenotto valmistajan ohjeen mukaan. Näyte säilyy kuljetusnesteessä 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3813
Hemoglobiini(B -Hb) Työpäivisin EDTA-verta 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1552
Hemoglobiini(P -Hb) 1 kertaa viikossa 2 ml litium-hepariiniplasmaa 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1554
Hemoglobiini, fetaali(B –Hb-F) 1 kertaa kahdessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1562
Hemoglobiini, fraktiot (B –Hb-Fr) 1 kertaa kahdessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 1564
Hemoglobiini-A1c (6128 B -HbA1c) Työpäivisin 3 ml EDTA-verta 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 6128, 1560
Hemokromatoosi, DNA-tutkimus(B -Hemok-D) 1 kertaa kolmessa viikossa EDTA-verta Huoneenlämmössä 2 vrk, 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1858
Hemosideriini (kval)
(U -Hemsi-O)
1 kertaa viikossa 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki. 2-8°C 2 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
Hepatiitti A -virus, vasta-aineet (S -HAVAb) Työpäivisin 1 ml seerumi Näyte säilyy noin 5vrk kylmässä. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiakaista säilytystä varten säilytys ja lähetys pakastettuna. 3346
Hepatiitti A-virus, IgM-vasta-aineet (1602 S-HAVAbM) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1602
Hepatiitti B-virus, c-antigeeni, IgM-vasta-aineet ydinatigeenia kohtaan (3347 S-HBcAbM) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3347
Hepatiitti B-virus, c-antigeeni, vasta-aineet (1606 S-HBcAb) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1606
Hepatiitti B -virus, e-antigeeni vasta-aineet (S -HBeAg) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1604
Hepatiitti B-virus, s-antigeeni (1605 S-HBs-Ag) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1605
Hepatiitti B-virus, e-antigeenivasta-aineet
(S -HBeAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1607
Hepatiitti B-virus, s-antigeeni, vasta-aineet (1608 S-HBsAb) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 1608
Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo, kval (6042 –HBVNhO) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk, Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4312
Hepatiitti B-virus, nukleiinihappo (kvant) ( -HBVNh) 1 kerta viikossa 2 ml EDTA-plasmaa tai seerumia 2-8°C 3 vrk , kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna 1720
Hepatiitti C-virus, genotyypin määritys (1859 S-HCVNhTy) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1859
Hepatiitti C-virus, vasta-aineet (3815 S-HCVAb) Työpäivisin. Positiiviset varmistetaan toisella menetelmällä. 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3815
Hepatiitti C-virus, nukleiinihappo (kvant)(S -HCVNh) 1 kerta viikossa 3ml seerumia tai EDTA-plasmaa 2-8°C 3 vrk. Lähetys viileässä. Pidempiaikainen säilytys (-70°C) ja lähetys pakastettuna. 1721
Hepatiitti D-virus,vasta-aineet(S -HDVAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3521
Hepatitis C virus, nukleiinihappo (kval)(S -HCVNhO) 1 kerta viikossa.
Viive 5 arkipäivää.
1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4314
Herpes simplex-virus, nukleiinihappo, kval (1860 –HSVNhO) Työpäivisin Näytteeksi hangataan rakkulan pohjalta soluja. Haavaumanäyte, limakalvonäyte eSwab näytteenotto- ja kuljetusputkeen. Silmän limakalvonäyte steriiliin, kuivaan näytteenottoputkeen. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 päivää, -20°C 12 kuukautta. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1860
Herpes simplex virus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä(Li -HSVAb) 1 kerta viikossa Likvori 2-8°C 7 vrk. Kuljetus viileässä. 4407
Herpes simplex 1 ja 2 ja varicella zoster ja HHV6 likvorista, nukleiinihappo (Li -HHVNh1) 1 kerta viikossa Aivo-selkäydinneste 1 – 2 ml 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä ja pidempiaikainen säilytys (>5 vrk) ja lähetys pakastettuna 9661
Herpes simplex 1-virus ja 2-virus vasta-aineet, (1615 S -HSVAb) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1615
Histidyyli-tRNA -syntetaasi, vasta-aineet (S –Jo1Ab) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 6030
HI-virus, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistelmätutkimus (4814 S –HIVAgAb) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 4814
HI-virus, nukleiinihappo (kvant)(P -HIV1Nh) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml EDTA-plasmaa 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4759
HLA-tautiassosiaatiotutkimus, insuliinista riippuvainen, verestä
(B -HLAIDDM)
1 kertaa kahdessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9041
HLA-tautiassosiaatiotutkimus, narkolepsia-DR2, verestä(B -HLANark) 1 kertaa kahdessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9042
Histoni, vasta-aineet, seerumista
(S -HistAb)
Tehdään arkipäivisin, vastausviive noin 4 arkipäivää. 1ml seerumia.

2-8°C 5 vrk.
Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
3548
Homepöly, IgE vasta-aineet (S –HopöIgE) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 8444
Homokysteiini(P -Hcyst) Työpäivisin 1 ml EDTA-plasmaa. Kylmänäytteenotto.
Plasma on eroteltava 30 min kuluessa näytteenotosta.
2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1867
Human herpes virus 6, nukleiinihappo (kvant), verestä (B-HHV6Nh) 1 kerta viikossa EDTA-verta 7 ml Huoneenlämmössä (20 – 24 °C). Väliaikainen säilytys 2-8°C Ei saa jäätyä. 6134
Human herpes virus 6, vasta-aineet(S -HHV6Ab) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4409
Huntingtonin tauti, HTT-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä(B –HUNT-D) 2-5 ml EDTA-verta. 2-5 ml EDTA-verta. 2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4656
Huumeseulonta (kval), verestä (B –HuumL-O) 1 kerta viikossa 7 ml EDTA- kokoverta. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10024
Huumeseulonta 9A (U –Huum9A) Viive 7 arkipäivää. 10 ml hyvin sekoitettua virtsaa, säilöntäaineettomassa virtsanäyteputkessa. Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0086
Huumeseulonta 7E ( U –Huum7E) Viive 7 arkipäivää. 10 ml hyvin sekoitettua virtsaa, säilöntäaineettomassa virtsanäyteputkessa. Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 9042
Huumeseulonta 7B (U –Huum7B) Viive 7 arkipäivää. 10 ml hyvin sekoitettua virtsaa, säilöntäaineettomassa virtsanäyteputkessa. Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0093
Huumeseulonta 6 (U –Huum6) Viive 7 arkipäivää. 10 ml hyvin sekoitettua virtsaa, säilöntäaineettomassa virtsanäyteputkessa. Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0084
Huumeseulonta 5C (U –Huum5C) Viive 7 arkipäivää. 10 ml hyvin sekoitettua virtsaa, säilöntäaineettomassa virtsanäyteputkessa. Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0092
Huumeseulonta 5B (U –Huum5B) Viive 7 arkipäivää. 10 ml hyvin sekoitettua virtsaa, säilöntäaineettomassa virtsanäyteputkessa. Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0083
Huumeseulonta 4B (U –Huum4B) Viive 7 arkipäivää. 10 ml hyvin sekoitettua virtsaa, säilöntäaineettomassa virtsanäyteputkessa. Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0090
Huumeseulonta 4a (U –Huum4a) Viive 7 arkipäivää. 10 ml hyvin sekoitettua virtsaa, säilöntäaineettomassa virtsanäyteputkessa. Säilyy noin 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 0082
Hydroksikarbatsepiini (10-)(S -OHKarba) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3957
Hydroksiklorokiini (S –OHKloro) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1640
Huume- ja lääkeaineseulonta, laaja, opintojen aikainen (9930 U –HuuSo-O, 9931 B –HuuSo-O) Viive noin 12 arkipäivää. EDTA-kokoverta 2 x 3 ml EDTA kokoverta ja / tai 10 ml kertavirtsaa.
Näytteenotto suoritetaan valvotuissa olosuhteissa. Sinetillä varustetut näytteenottovälineet tilataan SYNLABin tarviketilauksesta, http://www.synlab.fi/tarviketilaus/
Tutkimusta varten täytetään erikoislähete.
Näytteen säilytys kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. 9930,
9931
Hydroksi-indolyyliasetaatti (5-), virtsasta(dU-5HIAA) 1 kerta viikossa Vuorokausivirtsa.
10 ml vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1637
Hydroksiprogesteroni (17-)( S –17HPROG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi Näyte säilyy noin 2-3 vrk jääkapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1644
Hydroksiproliini, seerumista( S -HOP) 1 kerta viikossa.
Tulos valmiina n. 5 työpäivässä
1 ml seerumi Säilytys ja lähetys
pakastettuna.
1646
Hydroksiproliini, virtsasta (U -HOP) 1 kerta viikossa.
Tulos valmiina n. 5 työpäivässä
10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki Säilytys ja lähetys pakastettuna 1645
Hydroksitryptamiini (5-), seerumista(S -5-HT) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. Kylmänäytteenotto. Sentrifugoidaan kylmässä ja pakastetaan eroteltu seerumi heti.
Ennen näytteenottoa tulee välttää seuraavia ruoka-aineita Banaani, saksanpähkinä, tomaatti, ananas, puna- ja mustaherukka, luumut, karviainen, melonit, avokado, munakoiso ja kiwi.
Säilytys - 20°C 1 kuukausi. Kuljetus pakastettuna. 3959
Hyytymistekijät, FV-, protrombiinigeenit ja plasminogeeni aktivaattori-1:n inhibiittori DNA-tutkimus, verestä (B -FVPTL-D) 1 kerta viikossa. 3-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 1-2 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä. 10128
Hyytymistekijät, FV- ja protrombiinigeenit, DNA-tutkimus, verestä (B -FVPT-D) 1 kerta viikossa. 3-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 1-2 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä. 411
Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus (4410 B -FV-D) 1 kertaa kolmessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4410
Influenssa A, B ja RSV, nukleiinihappo (kval) (-InABRSV) Työpäivisin Nenänielunäyte esim. nyloninen nukkatikku. Näyte voidaan toimittaa laboratorioon joko suojakotelossa kuivana tai eSwab-kuljetusnesteessä. 3 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä vuorokauden sisällä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10125
Influenssa B virus, vasta-aineet seerumista(S -InfBAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4420
Immunofiksaatiotutkimus (S –ImmFix) Vastausviive noin 3-5 työpäivää 1 ml seerumia Näyte säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3401
IA2-vasta-aineet (S –IA2Ab) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10032
IgE, perusseulonta ja erittely(S -IgE-Pse (S-Ruoka; S-KalaE, S-MaitoE, S-munavaE, S-SoijajE, S-VehnäJE, S-MaapähkinäE, S-PölytE ; S-koivuE, S-PujoE, S-TimoteiE, S-HevonenE, S-KissaE, S-KoiraE, S-DPteroE, S-CladHeE) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1722
IgE, perusseulonta(S -IgE-Ps) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3834
IgE-Ss, Hedelmäryhmä1/frukter1(S -Hede1Ss, S-fx15 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5414
IgE-Ss, Jyrsijäryhmä/ gnagare(S -JyrsiSs, S-ex70 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5197
IgE-Ss, Kotipölyryhmä/ husdamm(S -KopölSs, S-hx2 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5665
IgE-Sse, eläinryhmä/ djur(S -EläiSse, S-ex1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5281
IgE-Sse, Hedelmäryhmä1/frukter1(S -Hed1Sse, S-fx15 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5415
IgE-Sse, Heinäryhmä/ gräs(S -HeinSse) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5286
IgE-Sse, Homesienet/ mögelsvamp(S -HomeSse, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5289
IgE-Sse, Jyrsijäryhmä/ gnagare(S -JyrsSse, S-ex70 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5282
IgE-Sse, Pähkinäryhmä/ nötter(S -PähkSse, S-fx1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5408
IgE-Sse, Pähkinäryhmä2/nötter2(S -Päh2Sse, S-fx22 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5419
IgE-Sse, pölyryhmä/ damm(S -PölySse, S-PölytE, S-KoivuE, S-PujoE, S-TimoteiE, S-HevonenE, S-KissaE, S-KoiraE, S-DPteroE, S-CladHeE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5287
IgE-Sse, Ruoka-aineryhmä(S -Ru20Sse, S-fx20 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5615
IgE-Sse, Ruokaryhmä/ födoämnen(S -RuokSse, S-Ruoka, S-KalaE, S-MaitoE, S-munavaE, S-SoijajE, S-VehnäJE, S-MaapähkinäE ) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5283
IgE-Sse, Viljaryhmä/ säd(S -ViljSse, S-mx1 IgE) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5284
Allergeenikomponentti, IgE vasta-aineet, mikrosirutekniikalla, seerumista (S –IgESiru) 1 kerta kuukaudessa 1-4 ml seerumia, pienin näytemäärä on 500 µl.
50 µl riittää noin 100:n yksittäisen allergeenikomponentin-IgE-vasta- aineen määrittämiseen.
2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 20684
IgE-vasta-aineet, Maapähkinän allergeenikomponentit(S -MpKoIgE, Ara h 1, 2, 3, 8, 9) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5660
Ihon epiteelin tyvikalvon vasta-aineet(S -IhotAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1657
Ihon epiteelin väliaineen vasta-aineet(S -IhovAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1658
Ihon immunofluoresenssitutkimus (Sk-PAD-IF, Sk-PAD-IgA) Työpäivisin Kudosnäyte Meche lin-näytteenottoputki. Kuljetus ja säilytys huoneenlämmössä. 4047, 4766
Immunoglobuliini, oligoklonaalinen, likvorista(Li –IgG-Oc) 1 kerta viikossa Kirkasta likvoria 1 ml (muoviputkessa) ja seerumi 1 ml (seerumi geeliputki). Likvorin ja seerumin tulee olla samaan aikaan otettuja. 2-8°C 2-3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6168
Imipramiini(S –Imipr) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1660
Immunoglobuliini A, sekretorinen syljestä,(Se-IgASekr) 1 kerta viikossa, vastausviive noin 7 arkipäivää. Sylkeä noin 2 ml Salivette-keräysputkessa Säilyy huoneenlämmössä 7 vrk, lähetys huoneenlämmössä. 3289
Immunoglobuliinit (S -Ig) (S -IgA, -IgG, -IgM) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1666, 1676, 1688
Immunoglobuliini D (S -IgD) 1 kerta viikossa, vastausviive noin 6 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1670
Immumoglobuliini E, perusseulonta (S -IgE-Ps) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3834
Immunoglobuliini E (S -IgE) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1673
Immunoglobuliini E, suunnattu seula (S -IgE-Ss) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3835
Immunoglobuliini E, suunnattu seula ja erittely (S -IgE-Sse) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4224
Immunoglobuliini G, likvorista (Li -IgG) 1 kerta viikossa 1 ml likvoria ja 1 ml seerumia. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1675
Immuoglobuliini G, alaluokat (S –IgG-Sc) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3192
Immunoglobuliini, kevyet ketjut, vapaat (S –IgLc-V)
Osatutkimukset:
(S –IgLcK-V, S –IgLcL-V,
S –K/L-s-V)
1 kerta viikossa 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4949
Immunokompleksit, kiertävät, seerumista (3050 S-CIC) 1 kertaa viikossa, vastausviive noin 8 arkipäivää. 1 ml seerumi Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 3050
Influenssa A -virus, IgG-vasta-aineet, seerumista (S-InfAAbG) Vastausviive noin 5 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4419
Infliksimabi, pitoisuus määritys ( S –Infliks)Infliksimabi vasta-aineet (S –InfliAb) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10025, 10028
Infantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, DNA-tutkimus, verestä(B –INCL-D) 1 kertaa kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. 2-8°C 2-3 vrk ennen lähetystä. Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4657
Interleukiini 6, plasmasta(P -IL6) 1 kertaa viikossa 1 ml Li-hepariini-plasmaa. Kylmänäytteenotto. Plasma erotellaan välittömästi ja pakastetaan. Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 4842
Interleukiini 8, seerumista(S -IL8) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. Kylmänäytteenotto. Seerumi erotellaan välittömästi ja pakastetaan. Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 10004
Inhibiini B, seerumista(S -InhibB) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumia. Näyte säilyy 2 vrk 2-8°C, lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9238
Insuliini (fS-Insu, S -Insu) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi Huoneenlämmössä 8 tuntia, 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen pakastettuna. 6040, 1701
Insuliini, autoimmuunivasta-aineet, seerumista
(S –InsuAAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3847
Insuliini, vasta-aineet, seerumista(S -InsuAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi
Seerumi erotellaan mahdollisimman nopeasti sentrifugoinnin jälkeen.
2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1702
Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 (3253 S -IGF1) Työpäivisin 1 ml seerumi 2Huoneenlämmössä 8 tuntia, 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen pakastettuna. 3253
Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3 (S -IGFBP3) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 24 tuntia, pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 4503
Intrinsic factor, sitovat vasta-aineet (S –IFBi-Ab) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1706
Isoniatsidi, kvalitatiivinen, virtsasta (U –INH-O) 1 kerta viikossa 10 ml virtsaa. Lisäaineetonputki. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3056
JAK2geenin mutaatio, DNA-tutkimus(B -JAK2-D) 1 kerta kolmessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä. Voidaan pakastaa jolloin lähetys pakastettuna. 4952
Jodidi virtsasta (dU-I) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki Vuorokausi virtsan tilavuus mitataan ja hyvin sekoitetusta virtsasta lähetetään näyte. Virtamäärä ja keräysaika ilmoitettava 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3197
Kadmium, virtsasta(U – Cd) 1 kerta viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. 2-8°C 7 vrk kylmässä suljettuna, korkkia ei saa avata. Kuljetus viileässä 1989
Kadmium, verestä(B -Cd) 1 kerta viikossa Hivenaineputki tai EDTA-verta (2,7 ml). Ennen varsinaista verinäytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. 2-8°C 7 vrk kylmässä suljettuna, korkkia ei saa avata. Kuljetus viileässä 1988
Kalium virtsasta (1994 dU-K, U -K) Työpäivisin Lisäaineeton vakuumivirtsaputki Vuorokausi virtsan tilavuus mitataan ja hyvin sekoitetusta virtsasta lähetetään näyte. Virtamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 1 viikko. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1994
Kalium, seerumista (2001 S -K) Työpäivisin 1 ml seerumi. Seerumi on eroteltava mahdollisimman nopeasti soluista. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2001
Kalium, plasmasta (1999 P -K) Työpäivisin 1 ml Li-hepariiniplasmaa. Plasma on eroteltava mahdollisimman nopeasti soluista. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1999
Kaliumkanava, vasta-aineet (S –VGKCAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Näytettä ei pidä pakastaa. 10033
Kalprotektiini, ulosteesta(F -Calpro) 2 kertaa viikossa, vastaus valmiina noin 3 työpäivässä. Ulostetta kuivassa purkissa. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Näytettä ei pidä pakastaa. 4803
Kalsitoniini (fS-CT) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi. Geeliputki ei sovellu. Säilytys -20°C 1 kuukausi. Kuljetus pakastettuna. 2008
Kalsium (S -Ca) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2013
Kalsium(dU-Ca) Työpäivisin Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL. Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 3 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2011
Kalsium, albumiinikorjattu(S -Ca-Albk) Työpäivisin 1 ml seerumi Näyte säilyy noin 5vrk kylmässä. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiakaista säilytystä varten säilytys ja lähetys pakastettuna. 6032
Kalsium, ionisoitunut
(fS -Ca-Ion)
Työpäivisin 1 ml paastoseerumi 2-8°C 2 vrk kylmässä suljettuna, korkkia ei saa avata. Kuljetus kylmässä. 2019
Karbamatsepiini(S -Karba) Karbamatsepiiniepoksidi(S -Karbae) 1 kerta viikossa
Viive 5 arkipäivää
1 ml seerumi, ei geeliputkeen. Näyte säilyy noin 3vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2027, 3203
Kardiolipiini, vasta-aineet (VDRL), seerumista (S -KardAb) Työpäivisin 1-2 ml seerumi Säilytys 3 vrk (2-8°C).
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä (2-14°C).

Pidempiaikainen säilytys ja kuljetus pakastettuna (-20°C).

2031
Kardiolipiini, IgG vasta-aineet (3609 S –KardAbG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3609
Karnitiini, totaali(S -Karni-T) 1 kerta viikossa 1-2 ml seerumi Seerumi pakastetaan ja lähetetään pakastettuna. 3853
Karsinoembryonaalinen antigeeni (S -CEA) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2034
Kasvuhormomi (fS-GH) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi. Potilaan tulee levätä 30 min ennen näytteenottoa. Huoneenlämmössä 3 päivää, 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus vileässä tai pakastettuna. 2035
Katekoliamiinit, virtsasta
(dU-Adr, dU-HVA, dU-Metnef, dU-MOMA, dU-MTA, dU-Noradr, dU-Normet, dU-Dopam)
1 kerta viikossa Vuorokausivirtsa.
10 ml säilöntäaineeton vakuumivirtsaputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1016, 1634, 2336, 2345, 3873, 2404, 2406, 1264
Keliakian HLA-tautiassosiaatiotutkimus(B -HLAKeli) Työpäivisin EDTA-verta 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4640
Keliakiatutkimus, laaja ja HLA-tautiassosiaatiotutkimus(Keli-XL) (S -DGPAbA,S - DPGAbG, S - EMAbA, S - IgA, S - tTGAbA, B -HLAKeli) 5 arkipäivää 2 ml seerumia ja näyteputki ja EDTA-verta 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9037, 6300, 6299, 4390, 1666, 1885, 4640
Keliakiatutkimus, laaja(Pt-Kelia-La) ( S - DGPAbA, S -DGPAbG, S -EMAbA, S -IgA,S - tTGAbA) 4 arkipäivää 3 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 645, 6300, 6299, 4390, 1666, 1885
Keliakiatutkimus,
seulonta(Pt-KeliSeu (S -IgA, S -tTGAbA)
3 arkipäivää 2 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 653, 1666, 1885
Keliakiatutkimus, suppea(Pt-Kelia-Su) (S -DGPAbA, S -DGPAbG, S -tTGAbA, S -IgA)) 4 arkipäivää 2 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9035, 6300, 6299, 1885, 1666
Keruloplasmiini(S -Kerulo) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2041
Ketiapiini (S –Ketiap) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4631
Jodidi (S –I) valmistuu noin 5 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. 2–8°C 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9508
KIT-geenin D816V-mutaation osoitus, verestä(B –KIT816) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8674
Kiteet (kval)(Sy-Kide-O) Vastausviive noin 2 työpäivää Nivelnestettä Li-hepariiniputkessa noin 1 ml. Säilyy noin 3 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2055
Kivianalyysi,virtsasta
(U -Kivi)
1 kertaa kahdessa viikossa Puhdas muoviputki. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2058
Klobatsaami (S –Klobat) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3854
Klomipramiini(S -Klopi) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3500
Klonatsepaami(S -Klona) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3060
Kloridi (S -Cl) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä tai 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2082
Kloridi, vuorokausivirtsasta
(dU -Cl)
1 kerta viikossa 10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. 2-8°C 3-4 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2077
Klorokiini (S –Kloro) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2087
Klooripromatsiini
(S –Klorprom)
1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3963
Klotsapiini
(S -Klotsa )
1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3964
Koboltti (B –Co, U -Co) 1 kerta kahdessa viikossa EDTA-verta tai Li-hepariiniveri, hivenaineputki.
10 ml virtsaa
2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6164, 3456
Kolesteroli (2095 fS-Kol) Työpäivisin 1 ml seerumia, paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. Huoneenlämmössä tai 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2095
Kolesteroli, high density lipoproteiinit (2097 fS-Kol-HDL) Työpäivisin 1 ml seerumia, paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2097
Kolesteroli, low density lipoproteiinit (fS-Kol-LDL) Työpäivisin 1 ml seerumia, paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2099
Kollageeni I:n beta-karboksterminaalinen telopeptidi(fS-CTX) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml paastoseerumi. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on eroteltava geelin päältä. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6364
Kollageeni I:n aminoterminaalinen telopeptidi(U -INTP) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4477
Komplementti C1q
(P –C1q)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml EDTA, hepariini plasmaa tai seerumia Säilytys ja lähetys pakastettuna 10021
Komplementti C3( S -C3) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2106
Komplementti C4( S -C4) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2107
Kopeptiini
(S -Kopept, P -Kopept)
2 kertaa viikossa 1 ml seerumi tai EDTA plasmaa/Li-hepariiniplasmaa. Ennen näytteenottoa tulee välttää runsasta nesteiden nauttimista, kahvin ja teen vähäisintäkin nauttimista sekä nikotiinia (10 - 12 h).
Mikäli kopeptiini määritetään plasmasta ja haluaa tarkemman viitearvon niin tulee myös lähettää samanaikaisesti otettu seeruminäyte S -Osmol (KL 2443) määritystä varten.
2-8°C 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6355, 6356
Koriongonadotropiini, ihmisen (2122 S -hCG) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2122
Koriongonadotropiini, vapaa B--ketju
(S –hCG-B-V)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 1 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4235
Kortisoli (S –Korsol) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2129
Kortisoli, syljen
(Sa-Korsol)
Tulos valmiina noin 7 arkipäivässä. Erikoisputket, jotka tilataan laboratoriosta. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9950
Kortisoli, vapaa virtsasta(dU-Kors-V) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2130
Kortisolia sitova globuliini(S -CBG) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9374
Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgE vasta-aineet, seerumista(S -KoLaIgE) Työpäivisin. Viive 3 arkipäivää 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 5664
Kotiini, seerumista
(S -Cot)
1 kertaa kolmessa viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9050
Kotiini, virtsasta
(U -Cot)
1 kertaa kolmessa viikossa 10 ml virtsaa. Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3969
Kreatiniini (P -Krea) Työpäivisin 1 ml Li-hepariiniplasmaa. Vältettävä punaisen lihan syömistä ja fyysistä rasitusta ennen näytteenottoa. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 4600
Kreatiniini (2143 S -Krea) Työpäivisin 1 ml seerumi. Vältettävä punaisen lihan syömistä ja fyysistä rasitusta ennen näytteenottoa. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2143
Kreatiinikinaasi
(S -CK)
Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämpötilassa tai viileässä. 2134
Kreatiinikinaasi, isoentsyymit(S -CK-Is) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 5 vrk, Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2137
Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa (S -CK-MBm) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4525
Kreatiniini (U -Krea) Työpäivisin Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. 2-8°C 6 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2145
Kreatiniini(dU-Krea) Työpäivisin Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Huoneenlämmössä 2 vrk, 2-8°C 6 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2141
Kreatiniinin poistuma
(Pt-Krea-Cl, U -Krea,
S -Krea)
2 kertaa viikossa Vuorokausivirtsakeräys.
1 ml seerumia ja lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Ilmoitettava potilaan paino, pituus, keräysaika ja virtsamäärä.
2-8°C 6 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2146
Kromi, seerumista(S -Cr, B -Cr) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi, hiveanainetutkimuksille tarkoitettu erikoisnäytteenottoputki. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2148, 2147
Kromi, virtsasta(U -Cr) 1 kerta viikossa 10 ml vakuumi virtsanäyteputki. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2149
Kromograniini A(S-CgA) Tulos valmiina noin 5 arkipäivässä. 1 ml seerumi. Kylmänäytteenotto, seerumi tulee pakastaa kolmen tunnin sisällä erottamisesta.
Geeliputki ei sovellu.
Säilytys -20°C 1 kuukausi. Kuljetus pakastettuna. 4504
Kromosomi- ja FISH-tutkimus (B –Krom+F) 1 kerta viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Näytettä ei saa sentrifugoida. Näyte lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä, poikkeustapauksissa voi säilyttää lämpötilassa +4 °C 24 tuntia, mutta säilytys vaikuttaa epäsuotuisasti solujen viljelyyn. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 8011
Kromosomien mikrodeleetioiden FISH-tutkimus, verestä(B –FISHDel) 1 kerta viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Näytettä ei saa sentrifugoida. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4770
Kromosomitutkimus (2151 B -Kromos) 1 kerta kolmessa viikossa 5 ml Li-hepariiniverta. Vastasyntyneestä riittää 2 ml näytettä. Näytettä ei saa sentrifugoida. Näyte lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä, poikkeustapauksissa voi säilyttää lämpötilassa +4 °C 24 tuntia, mutta säilytys vaikuttaa epäsuotuisasti solujen viljelyyn. Näytteenotto ja lähetys tulee ajoittaa alkuviikkoon ma-ke. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 2151
Kromosomitutkimus, kudosnäytteestä(Ts-Kromos) 1 kerta kolmessa viikossa Kudosnäyte steriilissä NaCl-liuoksessa tai PBS-puskurissa. Kudosnäytteen ohessa toimitettava kontaminaation poissulkemiseksi äidin EDTA-verinäyte. Lähetettävä laboratorioon alkuviikosta maanantaisin ja tiistaisin. Säilytys ja lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä. Jos näytettä ei voida lähettää heti näytteenottopäivänä laboratorioon, säilytys jääkaapissa. 3741
Kromosomitutkimus, lapsivedestä (Am-Kromos) 1 kerta kolmessa viikossa 10-15 ml natiivia lapsivettä steriilisti suljetussa alkuperäisruiskussa. Näytettä ei saa sentrifugoida. Lähetettävä laboratorioon alkuviikosta maanantaisin ja tiistaisin. Kuljetus näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 2150
Kryoglobuliini(S -Kryog) 1 kerta viikossa
Viive noin 5 työpäivää.
2-3 ml seerumia. Esikäsittely: Kokoveri säilytettävä +37 °C:ssa 4 h, seerumi erotellaan lämpimänä ja inkuboidaan +4 °C:ssa Eroteltu seerumi voidaan säilyttää kylmässä 5-7 vrk, lähetys kylmässä. 3656
Kryopresipitaatin analyysi (S -Kryopre) Analyysi tehdään tarvittaessa. Esikäsittely: Näyteputki (ei geeliputki) esilämmitetään +37 °C:ssa noin puoli tuntia ennen näytteenottoa. Kokoveri säilytettävä +37 °C:ssa 4 h, tai kunnes näyte on hyytynyt. Solut ja seerumi erotellaan lämpimänä. Mikäli seerumia ei erotella lämpimänä, voidaan kryoglobuliineja menettää. Eroteltu seerumi säilyy
2-8°C kylmässä 5-7 vrk, lähetys kylmässä.
2159
Kudostransglutaminaasi, vasta-aineet(S -tTgAbA, S -tTGAbG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1885, 1886
Kupari, seerumista (S -Cu)
Kupari, plasmasta (P -Cu)
1 kerta viikossa, vastausviive 5 arkipäivässä. 1 ml seerumi,

1 ml hepariiniplasmaa, näyte otetaan esim. hepariin-erikoisputkeen (hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun näytteenottoputkeen).

Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat.

Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsee, aiheuttaa virheellisen korkean kuparituloksen.

2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2170
Kupari, vuorokausivirtsa(dU-Cu) 1 kerta viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki, 10 ml. Keräysaika ja virtsamäärä pitää ilmoittaa. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2169
Kylmähemagglutiniinit(S -Kyhemag) 1 kerta viikossa 1 ml lämpimänä eroteltua seerumia tai plasmaa sekä 3 ml EDTA-verta. Geeliputki ei sovellu näytteenottoon. Verinäyte on säilytettävä +37 °C:ssa kunnes solut ja seerumi on eroteltu toisistaan näytteen hyydyttyä. Jos lämpökäsittely ei ole mahdollista, näytteeksi voi myös lähettää 3 ml EDTA-verta. Tällöin tutkimuksen herkkyys voi kuitenkin kärsiä. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2173
Kystatiini C (S -KysC) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 4 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1887
Kystisen fibroosin geeni, 50 yleiseurooppalaista geenivirhettä, verestä(B –CFTR-D) 1 kerta viikossa 2-5 ml EDTA-verta. 2-8°C 2-3 vrk. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4643
Laktaatti
(fP-Laktaat)
1 kerta viikossa 1 ml paastoplasmaa (NaF-putki) 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2184
Laktaatti-dehydrogenaasi (S -LD) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2194
Laktaattidehydrogenaasi, isoenzyymit, seerumista(S –LD-Is) 1 kertaa kahdessa viikossa 2 ml seerumia. Näytettä ei saa jäädyttää. Säilyvyys huoneenlämmössä 7 vrk (15 - 30°C) Kuljetus huoneenlämmössä. 2187
Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus (4614 B -Lakt-D) 2 kertaa viikossa EDTA-veri 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. PIdempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4614
Laktoosi-intoleranssi, DNA-tutkimus poskisoluista( Mu-Lakt-D 2 kertaa viikossa Limakalvonäyte poskesta. eSwab-putki. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6333
Lamotrigiini(S -Lamotri) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4328
Langerhansin saareke, vasta-aineet(S -LangAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2198
Lasko (B -La) Työpäivisin 3 ml K2/K3 EDTA-kokoverta. Huoneenlämmössä 4 tuntia, 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 2203
LDL-reseptorigeenin mutaatio, DNA-tutkimus, verestä (B -LDLRe-D) 1 x 2 viikossa, vastausviive 10-12 arkipäivää. 2-5 ml EDTA-verta Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä mikäli se saapuu laboratorioon viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä. Lyhytaikainen säilytys (1-4 vrk) kylmässä. Vaihtoehtoisesti näyte voidaan pakastaa (-20 Co) ja lähettää pakastettuna. 3865
Leberin optikusatrofia, DNA-tutkimus, verestä (B –LEBER-D) 1 kerta viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä. Näyte voidaan pakastaa jolloin lähetys pakastettuna. 4672
Legionella, vasta-aineet(S -LegiAb, S -LegiAbG, S -LegiAbM) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2205, 3303, 3304
Lehmänmaito, vasta-aineet(S -MaitAb) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2207
Leptiini (S –Leptin) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta eroteltava ennen lähetystä. Huom. Näyte ei saa olla lipeeminen eikä hemolyyttinen. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 10023
Levetirasetaami(S -Levet) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 6169
Levomepromatsiini (S –Levomep) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4333
Lihasspesifinen tyrosiinikinaasi, vasta-aineet ( S –MuSKAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6101
Lipaasi (fS-Lipaas) 2 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. 1 ml paastoseerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2242
Lipidit( fS-Lipidit, fP-Lipidit) Työpäivisin 1 ml seerumi tai lihep-plasmaa. Paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2245, 6027
Lipoproteiini (a)(fS-Lipo(a) ) 1 kerta viikossa 1 ml paastoseerumi 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Näytettä ei tule pakastaa. 4144
Lipoproteiini, apoA1(fS-LipoA1) 1 kerta viikossa 1 ml paastoseerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2247
Lipoproteiini, apoB (fS-LipoB) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Näytettä ei tule pakastaa. 2248
Listeria, nukleiinihappo(-ListNhO) Noin 5 arkipäivää Likvori, EDTA-veri tai tikkunäyte (esim. limakalvolta) 2-8°C 3 vrk. Kuljetus viileässä. 9061
Listeria vasta-aineet(S -ListAb) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2256
Lisämunuais, vasta-aineet(S -AdrAb) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2258
Liukoisten ENA-vasta-aineiden jatkotutkimus (S –ENAL-Jt) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 13758
Loratsepaami (S –Lorat) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3689
Litium(S -Li) 1 kerta viikossa
Viive noin 3 arkipäivää
1 ml seerumia.
Suosittelemme, että näyte otetaan aamulla ennen seuraavan lääkeannoksen nauttimista, (noin 12 tunnin kuluttua edellisestä lääkeannoksesta). Seerumia ei suositella otettavaksi geeliputkeen, erottelu noin tunnin kuluessa näytteenotosta.
Näyte säilyy enintään 6 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2260
Lupusantikoagulantti (P -LupusAK) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml Na-sitraattiplasmaa. Plasma erotetaan ja pakastetaan. Säilytys ja kuljetus pakastettuna -20°C. 3578
Luteinisoiva hormoni (S -LH) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2265
Ly-Kudosantigeeni B27 (3075 Ly-HLAB27) 1 kertaa viikossa 3 ml EDTA-verta 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3075
Lyijy, verestä(B -Pb) 1 kerta viikossa Hivenaineanalyysiin tarkoitettu hepariiniputki.
Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. Kokoverinäytteet sekoitetaan hyvin näytteenotossa, niin että hepariini sekoittuu täysin veren kanssa. Hyytymät häiritsevät määritystä. Putki (1 putki) lähetetään sellaisenaan laboratorioon.
2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2271
Lyijy, virtsasta(U -Pb) 1 kerta viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki 10 ml. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2274
Lysotsyymi(S -LZM, U -LZMPf-LZM, Li-LZM, dU-LZM) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, virtsaa, likvoria tai pleuranestettä 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2289, 2290,2288,2287,2284
Lääkeaineiden seulonta-analyysit (U –Dxpro-O, U –Tsopi-O, U –LSD-O) 1 kerta viikossa 10 ml virtsaa 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1833, 1956, 4522
Lääkeaineiden varmistusanalyysit (U –AmfetCt, U –BarbiCt, U –BendiCt, U –BupreCt, U –FensyCt, U –CannaCt, U –KokaCt, U –MetadCt, U –OpiaaCt, U –GHBCt, U –PregaCt, U -FentaCt) 1 kerta viikossa 10 ml virtsaa 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1810, 1818, 1820, 1822, 1848, 1881, 1884, 1892, 1902, 4612, 10030
Mycobakterium tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys(B -TbIFNg) 1 kerta kahdessa viikossa Erikoisputket, jotka tilataan laboratoriosta.
Näyteputket pakataan takaisin samaan laatikkoon, jossa ne tilattaessa lähetettiin.
Kts. tuotekuvaus 6173
Mycobacterium tuberculosis, erikoisviljely verestä (B -TbEVi) Viive 5 viikkoa Näyte otetaan mykobakteeriveriviljely-pulloon (Bactec Myco/F Lytic, BD tai 3 - 5 ml Li-hepariini vertaverta tai
1 - 5 ml luuydinnäytettä.

Säilytys huoneenlämmössä. Kuljetus huoneenlämmössä. 4438
Mangaani ( S-Mn, B -Mn,U -Mn) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumia, hivenaineputki. Na-hepariiniputki kokoverta.
10 virtsaa lisäaineeton vakuumivirtsaputki.
2-8°C 4-5 vrk. Lähetys kylmässä tai mikäli kuljetus laboratorioon vuorokauden sisällä, lähetys huoneenlämmössä. 1760, 3748, 2323
Magnesium
(S -Mg)
Työpäivisin 1 ml seerumia.
Erotettava mahdollisimman nopeasti soluista. Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta.
2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2303
Magnesium, vuorokausivirtsasta(dU –Mg) 1 kerta viikossa 10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. 2-8°C 4 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2299
Makroprolaktiini(S -PRLmakr) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia. Potilaan oltava 2 tuntia hereillä ennen näytteenottoa. Näyte otetaan klo 10-14 välillä. Huoneenlämmössä 1 vrk, kylmässä 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6083
Maksa autovasta-aineet, immunoblottaus (S –MaksaAb) Vastausviive noin 5 arkipäivää 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10035
Maksa- ja munuaismikrosomi, vasta-aineet(S -LKMAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2313
Malariaplasmoidit
(B -Plas-O)
Työpäivisin EDTA-verta.
Mukaan sivelyvalmisteita 4 kpl sekä paksupisaralaseja 4 kpl.
2-8°C 1 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2315
Manteli- ja fenyyliglyoksyylihappo,virtsasta (U -MaPGa) 1 kerta viikossa 20 ml virtsaa. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 1761
Mato, lajimääritys
( -MatoLm)
1 kerta viikossa Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1890
Matovasta-aineet eosinofiliapotilaalta
(S -MatoAb)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 8181
MELAS-oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä(B –MELAS-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4664
MERFF-oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä(B –MERFF-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4668
Metanefriini ja normetanefriini(dU-MetNor) 1 kerta kahdessa viikossa Vuorokausivirtsa.
Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2337
Metanefriini(dU-Metnef) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2336
Metoksihydroksimandelaatti(dU-MOMA) 1 kerta kahdessa viikossa Vuorokausivirtsa.
Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL.
2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2345
Metoksityramiini (3-), vuorokausivirtsasta(dU -MTA) 1 kerta viikossa 10 ml vuorokausivirtsaa, muoviputkessa. Hyvin sekoitetuttua ja mitattua, keräysastia on pidettävä kylmässä. Näytteet, joiden pH on noin 3, säilyvät ainakin viikon huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. 3873
Metotreksaatti
(S -MTX)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumia
Näyte otetaan lääkärin suosituksen mukaan.
Näyte otetaan yleensä lääkeinfuusiopäivän jälkeisenä aamuna (24 tunnin näyte) ja tarpeen mukaan, sitä seuraavina aamuina (48 tunnin ja 72 tunnin näytteet)
Huom. Näyte tulee suojata valolta. Säilyvyys noin 3 vuorokautta jääkaapissa, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Näyte lähetetään kylmälähetyksenä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. 2346
Metyylihippurihappo, virtsasta (U -Methipp) 1 kerta viikossa 10 ml virtsaa. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3229
Metyylimalonaatti(S -MetMal) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi
Lipeemisyys häiritsee.
2-8°C 1 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 4147
Mirtatsapiini (S –Mirtats) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1895
Mitokondria, vasta-aineet(S -MitoAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2357
Moklobemidi (S –Moklob) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 1896
Molekyylikaryotyypitys, synnynnäiset poikkeavuudet (array-CGH)(B -MKsyn ) 1 kerta kuukaudessa EDTA-veri 2-8°C 1 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6220
Molekyylikaryotyypitys, synnynnäiset poikkeavuudet, verestä(B –MKsyn, B -MKsynV) 1 kerta kolmessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä. Jos näytettä joudutaan säilyttämään ennen lähetystä, säilytettävä jääkaapissa. 6220, 8593
Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely (-MDRsVi) 1 kerta viikossa Kaksi näytettä kahteen bakteerikuljetusputkeen (kainalo + nivuset ja uloste tai peräaukko) 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 8589
Multippeli endokriininen neoplasia tyyppi 1, DNA-tutkimus, verestä, tunnetut mutaatiot(B –MEN1-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Näyte lähetettävä välittömästi laboratorioon. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4340
Munasarja, vasta-aineet (S –OvarAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2362
Mukonihappo, virtsasta(trans, trans)(U –Mukon) 1 kerta kahdessa viikossa 10 ml virtsaa 2-8°C 4 vrk. Kuljetus kylmässä tai huoneenlämmössä mikäli perillä laboratoriossa vuorokauden sisällä. 1769
Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihappo (kval, -TbNhO) Tulos valmiina noin 4 arkipäivässä. Yskös, kuiva purkki.
Haavaerite, märkä, eSwab-kuljetusputki.
2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4490
Mycobacterium tuberculosis, värjäys ja viljely ysköksestä (Ex-TbVrVi, 8578), M. tuberculosis, viljely (-TbVi, 2812) ja M. tuberculosis, erikoisviljely verestä, B-TbEVi, 4438) Työpäivisin ma-pe. Yskös kuivaan purkkiin.
Virtsa 10 ml lisäaineettomaan näyteputkeen.
2-8°C 7 vrk.
Kuljetus viileässä.
8578,2812, 4438
Mycoplasma genitalium, nukleiinihapon osoitus ( -MygeNhO) Työpäivisin Kohdunkaulakanavan, emättimen, virtaputken limakalvonäyte, 3 ml ensivirtsaa (suositellaan vain miehillä), amnion-neste 0,5-1 ml, sperma 0,5-1 ml. Limakalvonäyte eSwab-näytteenotto- ja lähetysputki. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 vrk,
-20°C 12 kk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
6195
Mycoplasma pneumoniae, nukleiinihappo( -MypnNhO) Työpäivisin, vastausviive noin 3 arkipäivää Limakalvonäyte. eSwab-näytteenotto- ja lähetysputki. Näyte säilyy noin vuorokauden huoneenlämmössä, jääkaapissa noin 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4439
Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet (S -MypnAb) 2 kertaa viikossa.
Vastausviive 3 arkipäivää.
1-2 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2367
Myeloperoksidaasi, IgG vasta-aineet(S -MPOAbG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 4149
Myoglobiini
(S -Myogl)
1 kerta viikossa 1 ml seerumia. Geeliputki ei sovellu. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2369
Myoglobiini, virtsasta(U Myogl) 1 kerta viikossa 10 ml virtsaa. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2370
Mykofenoolihappo(P –MyPa) 1 kerta viikossa 1 ml plasmaa. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4771
Myeliiniin assosioituva glykoproteiini, vasta-aineet (S –MAGAb) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 6100
Myosiittitutkimus (S- PMDM-T) 1-2 kertaa viikossa 2 ml seerumia. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9606
Naftoli, virtsasta(U –Naftol) 1 kerta kahdessa viikossa 10 ml virtsaa, erikoispestyyn pullloon. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3977
Natalizumabi, vasta-aineet (S -NatsuAb) Tehdään 4 viikon välein, vastausviive korkeintaan 22 arkipäivää 1 ml seerumi. Ei geeliputkeen. 2-8°C 4 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6028
Natrium (S -Na) Työpäivisin 1 ml seerumi. Hemolyysi häiritsee mittausta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2382
Natrium(dU-Na) Työpäivisin Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2376
Natriureettinen peptidi, B-tyypin (P -BNP) Työpäivisin 1 ml EDTA-plasmaa 2-8°C 1 vrk, kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4709
Neisseria gonorrhoeae, viljely ( -GcVi) Työpäivisin
Viive 5 päivää
Märkäistä eritettä uretrasta ja/tai serviksistä, tarvittaessa myös rectumin limakalvolta tai nielusta steriilillä dacrontikulla kuljetusputkeen. Potilaan tulee olla virtsaamatta n. 2 h ennen uretranäytteen ottoa. 2 – 8 °C 1 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1506
Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1), DNA-tutkimus, verestä (B –NF1-D) 1 kerta viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 3879
Neuronispesifinen enolaasi(S -NSE) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 1 vrk, lähetys viileässä mikäli perillä 24 h sisällä näytteenotosta. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3434
Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, C-vasta-aineet(S -C-ANCAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 1 päivä, 2-8°C 23 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 9365
Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, v-a( S -ANCA) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi.Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3612
Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni, vasta-ainetutkimus(S -ANCA-T) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 1 päivä, 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 649
Nielutulehduksen/tonsil-liitin diagnostiikkapaneli Työpäivisin Limakalvonäyte. FLOQSwab näytetikku. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä.
Nikkeli(U –Ni) 1 kerta viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki, 10 ml. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2397
Nivelnesteen solut, erittelylaskenta(Sy-Diffi) Työpäivisin.
Vastaus viikossa.
Nivelnestettä EDTA-putkessa. Viileässä 1 vrk. Lähetys heti näytteenoton jälkeen kylmässä. 3129
Nivelreuman HLA-tautiassosiaatio, DNA
(B -HLAReu)
1 kerta kahdessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4801
NMDA-reseptori (NR1) IgA vasta-aineet, seerumista(S –NMDAIgA) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10018
NMDA-reseptori (NR1) IgM vasta-aineet, seerumista(S –NMDAIgM) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10017
NMDA-reseptori (NR1) IgG vasta-aineet, seerumista(S –NMDAIgG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10016
Noradrenaliini(dU-Noradr) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2404
Normetanefriini(dU-Normet) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Säilöntäaine 6 mmol/l HCL. 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2406
Non-invasiivinen preanataalitutkimus, verestä (B –NIPT, B –NIPTadv, B-NIPTadP) 1 kerta viikossa 7-10 ml äidin perifeeristä verta otetaan NIPT-tutkimusta varten omaan erikoisputkeen (10 ml:n Cell-Free DNA BCT –näyteputki, maastokuvioinen korkki) joita tulee tilata SYNLABilta (asiakaspalvelu@synlab.fi). Näytettä ei analysoida jos se toimitetaan poikkeavassa näyteputkessa. Näyte tulee ottaa ja toimittaa SYNLABille alkuviikosta ma-ti jotta voidaan varmistua riittävän nopeasta kuljetusajasta analysoivaan laboratorioon.  Lähetä näyte näytteenottopäivänä SYNLABille. Huomioi että tutkimuksille B-NIPT/B-NIPTadv ja tutkimukselle B-NIPTadP on omat erilliset lähetteensä Näyte on säilytettävä ja kuljetettava huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä. Kuriirikuljetuksissa on huolehdittava ettei näytepakkaus ole kosketuksissa kylmäelementtien kanssa. 10104, 6373, 10126
Norovirus, antigeeni, ulosteesta (F -NoroAg) 1 vrk kuluessa siitä, kun näyte on laboratoriossa. Ripuliulostetta 1 – 3 ml.

HUOM: Vain ripuliulostetta (uloste ottaa astian muodon) kannattaa tutkia.

Näyte säilyy 3 vrk jääkaappilämpötilassa
(2 – 8 °C), jossa myös lähetys. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna
(-20 °C).
8302
Norovirus, nukleiinihappo (kval)(F -NoroNhO) 1 kerta viikossa Ripulivaiheen ulostetta kuivassa ulostepurkissa. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä tai pakastettuna. 4940
Nortriptyliini
(S -Nortrip)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2408
Nuclear Matrix Protein22, virtsasta (U -NMP22) 1 kerta kahdessa viikossa. Vastausviive noin 10 arkipäivää. 10 ml virtsaa erikoisputkeen. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 9180
Oksalaatti, vuorokausivirtsasta (dU -Oksal) 1 kerta viikossa 10 ml vuorokausivirtsaa. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2421
Oksatsepaami (S –Oxpam) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2423
Olantsapiini(S -Olants) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1900
Oligosakkaridit, virtsasta
(U -Oligs)
1 kerta viikossa 10 ml virtsaa. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 4861
Oligosakkaridit, vuorokausivirtsasta(dU-Oligs) 1 kerta viikossa 10 ml vuorokausivirtsaa, muoviputkessa. Hyvin sekoitetuttua ja mitattua, keräysastia on pidettävä kylmässä. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 3461
Oreksiini A, aivo-selkäydinnesteestä(Li-OreksA) Tekotiheys 4-5 viikon välein. Vastaus valmiina n. 35 työpäivän kuluessa 1 ml likvoria Säilytys ja lähetys
2 – 8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
4943
Orgaaniset hapot, virtsasta
(U –Orgah)
1 kerta kahdessa viikossa 10 ml virtsaa. Ei bakteerikontaminoitunut näyte. Näyte tulee pakastaa heti näytteenoton jälkeen. Lähetys pakastettuna. 4855
Orgaaniset hapot, vuorokausivirtsasta
(dU-Orgah)
1 kerta kahdessa viikossa 10 ml vuorokausivirtsaa, muoviputkessa. Hyvin sekoitetuttua ja mitattua, keräysastia on pidettävä kylmässä. Ei bakteerikontaminoitunut näyte. Näyte tulee pakastaa heti näytteenoton jälkeen. Lähetys pakastettuna. 2436
Osmolaliteetti(S -Osmol) Arkipäivisin, vastausviive noin 3 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus viileässä. 2443
Osmolaliteetti(U -Osmol, nU-Osmol) Arkipäivisin, vastausviive noin 3 arkipäivää. Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Kertanäyte tai yö yli keräys. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus viileässä. 2444, 2442
Osteokalsiini (S -Osteoca) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte otetaan kylmänäytteenottona ja erotetaan mahdollisimman nopeasti soluista, vähintään 2 tunnin sisällä näytteenotosta. 2-8°C 6 tuntia. Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna (säilyy pkastettuna 30 päivää). 3594
Papilloomavirus, nukleiinihapon osoitus (kval) ( -HPVNhO) 3 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. Kohdunkaulakanavan limakalvonäyte. Näyte otetaan Cervex-Brush Combi -näytteenottovälineellä, tuotenumero 52980C. +2 - +30°C 6 kuukautta. Kuljetus huoneenlämmössä. 4075
Parainfluenssa 1 virus, vasta-aineet seerumista(S –PinAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 577
Parasiitit (kval) (F -Para-O) Työpäivisin 1-2 g ulostetta, ulostepurkki 10% formaliinia. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2455
Parasiitit, kvalitatiivinen (-Para-O) 1 kerta viikossa Kudospala, josta on lähettävässä yksikössä tehty ns. leimausnäyte seuraavasti:
Pieni kudospala (alle nuppineulan pään koko) murskataan ja hierretään halkaisijaltaan n. 1 cm:n täpläksi 4 - 5 objektilasille. Kahdelle objektilaseista lisätään kiinnitettä (2 - 3 tippaa), johon näyte heti sekoitetaan. Loput lasit ilmakuivataan heti ilman kiinnittämistä.
Suuresta kudospalasta (yli nuppineulan pään koko) tehdään leimausnäytteet painelemalla useita tuoreita kudospalan leikkauspintoja vierekkäin 4-5 objektilasille, jotka käsitellään kuten edellä.
Kiinnitettä (EcoFix) voi tilata osoitteesta: www.synlab.fi/tarviketilaus/
Tiiviisti suljetussa objektilasikotelossa, huoneenlämmössä (20 – 24 oC), 7 vrk 2456
Parathormoni, intakti (fP-PTH) Työpäivisin 1 ml EDTA-paastoplasma
tai 1 ml seerumia
2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4560
Parathormonin kaltainen peptidi(P -PTHrP) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml EDTA-paastoplasma (ei paastoplasmaa) Säilytys ja lähetys pakastettuna. 4155
Parietaalisolu, vasta-aineet(S -PsolAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Geelipuki ei sovellu. 2-8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2459
Paroksetiini(S -Paroks) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Geelipuki ei sovellu. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1913
Parvovirus, vasta-aineet(S -ParvAb, S -ParvAbG, S -ParvAbM) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
4156, 4249, 4250
Patologin analysoima kudosnäyte (Ts-PAD-1, Ts-PAD-2, Ts-PAD-3, Ts-PAD-4, TsPADGast/Colo/Pros/Brea/Ihot, Ln/Bo/BM-PAD) Työpäivisin Kudosnäyte formaliinifiksatiivissa. Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä. Näytteet pitää suojata jäätymiseltä. Kuljetus erillään gynekologisista irtosolunäytteistä. 4054,4055,4056,4194,4043,4764,4763,6144,4184,4049,4060,4061
Patologin analysoima sytologinen tutkimus (Ts-FNAB, Mf-Syto, U -Syto, Ex-Syto, Bf-Syto, Pf-Syto, Ns-Syto, St-Syto, Sy-Syto, Ko-Syto,Li-Syto, C-Syto) Työpäivisin Sytologinen materiaali joka alkoholifiksatiivissa ja/tai siveltynä objektilasille 2-8°C säilytys. Kuljetus huoneenlämmössä. 3990,3053, 4077, 4078, 4080, 4040, 4076, 4068, 4062, 4421, 4423, 4059
Pemfigoidi BP180, vasta-aineet (S-PemfiAb) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4963
Pepsinogeeni I
(fS-Pepsin1)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml paastoseerumi 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2464
Perfenatsiini (S –Perfen) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte suojataan valolta. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 3099
Periytyvä hemokromatoosi (HFE-geeni), DNA-tutkimus, verestä (B –HFE-D) Vastausviive noin 20 arkipäivää 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä. Näyte voidaan pakastaa jolloin lähetys pakastettuna. 4702
Periytyvä rintasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien valtamutaatioiden DNA-tutkimus , verestä
(B –BRCA-D)
1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta 2-8°C 2-3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 9807
Perusverenkuva ja trombosyytit(B -PVK+T, B -PVK, B -Hb, B -Leuk) Työpäivisin EDTA-verta Huoneenlämmössä 24 tuntia, 2-8°C 48 tuntia. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2474, 2473, 1556, 2218)
Pitkä QT-oireyhtymä, valtamutaatiot, DNA-tutkimus, verestä(B –LQT-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 9248
Plasmodium, vasta-aineet(S -PlasAb) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2317
Pneumocystis carinii, nukleiinihappo, ( -PncaNhO) 1 kerta viikossa Juoksevat näytteet (BAL, yskös): vähintään 2 ml steriilissä tai tehdaspuhtaassa putkessa. Kudospalat, biopsiat: keittosuolataitoksessa. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4446
Polyoma virus, nukleiinihappo, kval, 6321, U-PoVNhO (U -BKVNh ja U –JCVNh); 6001, P-BKVNh; 21179, JCVNh; 6323 Li-BKVNh, 6319 Li- JCVNh 1 kerta viikossa U-PoVNhO-tutkimus tehdään virtsanäytteestä kierrekorkillisessa, tehdaspuhtaassa muoviputkessa.
P-BKVNh-tutkimukseen otetaan 1 - 2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erotella 24 tunnin sisällä näytteenotosta).
JCVNh-tutkimusta varten lähetetään muutaman kuutiomillimetrin kudospala tehdaspuhtaassa muoviputkessa, esim. keittosuolataitokseen käärittynä. Hyvin pienet kudospalat on syytä upottaa keittosuolaliuokseen.
Li-BKVNh ja Li- JCVNh-tutkimusta varten lähetetään 1 – 2 ml aivo-selkäydinnestettä steriilissä tai tehdaspuhtaassa putkessa.
2-8°C 2 vrk, Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6321, 6001, 21179, 6323, 6319
Porfobilinogeeni,
virtsasta (U -PBG)
1 kerta kahdessa viikossa 10 ml lisäaineeton vakuumivirtsaputki 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2486
Porfyriinit (dU-Porf) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2488
Porfyriinit, verestä
(B -Porf)
1 kerta kahdessa viikossa EDTA-verta. Suojataan valolta. 2-8°C 1 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3660
Prader-Willin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä(B –PWS-D) 1 kerta viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Näytettä ei saa sentrifugoida. Näyte lähetettävä välittömästi laboratorioon. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4348
Prader-Willin tai Angelmanin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä(B –PW-D, P -AS-D) 1 kerta viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Näytettä ei saa sentrifugoida. Näyte lähetettävä välittömästi laboratorioon. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4348, 4288
Prealbumiini( S -Prealb) 1 kerta viikossa
Viive 3 arkipäivää
1 ml seerumi Näyte säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2494
Pregabaliin, varmistus (U -PregaCt) Viive noin 7 arkipäivää. 10 ml virtsaa 2 - 8 °C, 7 päivää, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna 9777
Primidoni (S –Primid) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2499
Progesteroni (S -PROG) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2502
Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi (P –proBNP , S –proBNP ) Työpäivisin 1 ml seerumi,
1 ml Li-hepariiniplasmaa.
2-8°C 3 vrk. Kuljetus viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4760, 4617
Prokollageeni I:n aminoterminaalinen propeptidi(S -PINP) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4496
Prokollageeni III:n aminoterminaal. Propeptidi(S -PIIINP) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3682
Prolaktiini (S -PRL) Työpäivisin 1 ml seerumi. Näyte suositellaan otettavaksi klo 10-14 välillä. Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2507
Propafenoni (S –Propfen) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3894
Propofoli (U -Propof) Viive noin 7 työpäivää 10 ml virtsaa 2 - 8 °C, 7 päivää, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 10079
Prostataspesifinen antigeeni (S -PSA, S -PSA V/T)) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3vrk, lähetys huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3642, 4637, 4254
Proteiini (S -Prot) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi. Hemolyysi ja lipemia häiritsevät mittausta. Huoneenlämmössä 6 päivää, 2-8°C 4 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2516
Proteiini C
(P -PC)
1 kerta viikossa 1 ml sitraattiplasmaa.
Näytteenoton jälkeen sekoita näyte huolellisesti mutta rauhallisesti, kääntämällä putkea noin 5 kertaa ylösalaisin.
Sitraattiveri tulee sentrifugoida 4 tunnin sisällä näytteenotosta 2500 x g, 15 min.
Siirrä plasma erotteluputkeen varoen plasman solukontaminaatiota.
Erottelun jälkeen, sentrifugoi plasmanäyte 2500 x g, 15 min. Tämän jälkeen pakasta näyte välittömästi -20 ° C.
Näytteen tulee olla kunnolla jäätynyt (vähintään 1 vrk, -20 °C:ssa) ennen näytteen lähettämistä laboratorioon.
Säilytys ja kuljetus pakastettuna -20°C. 3435
Proteiini S, antigeeni, plasmasta (P –PS-Ag) 2 kertaa viikossa Näytteenä sitraattiplasmaa (hyytymistutkimusputki) 109 mM Na-sitraatti 1 x 3, 5 ml. Mikäli samasta näytteestä ei määritetä muita tutkimuksia, P –PS-Ag määritykseen riittää 1, 7 ml hyytymistutkimusputki. Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3577
Proteiini (dU-Prot) 1 kerta viikossa, vastausviive 5 arkipäivää. Säilöntäaineetonta vuorokausivirtsaa.Virtamäärä ja keräysaika ilmoitettava. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2513
Proteiini, fraktiot (S -Prot-fr) 1 kerta viikossa
Viive noin 5 arkipäivää
1 ml seerumi Näyte säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2522
Proteiini, fraktiot
(dU-Prot-fr)
1 kerta viikossa 10 ml vuorokausikeräysvirtsaa, lisäaineeton vakuumiputki 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2520
Proteiini, fraktiot(U -Prot-fr) 1 kerta kahdessa viikossa
Viive 7 työpäivää
10 ml virtsaa. Lisäaineeton vakuumivirtsanäyteputki. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2523
Proteinaasi 3, vasta-aineet(S -Pr3Ab) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4160
Protrombiinigeeni, DNA-tutkimus (1920 B -FII-D) 1 kerta kahdessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1920
Puumala virus, vasta-aineet (S -PuumAb, S -PuumAbG, S -PuumAbM) 1 kerta viikossa
Viive noin 3 arkipäivää
1 ml seerumi Säilyvyys 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1775, 1923, 3528
Puutiaisenkefaliittivirus, vasta-aineet(S -TBEAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3756, 2552, 2553
Pyridinoliini ja Deoksipyridinoliini(U -PyrDPyr, U -Pyr) 1 kerta kahdessa viikossa 10 ml virtsaa lisäaineeton vakuumiputki 2-8°C 5 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1776
Pyruvaatti (B –Pyruv, Li-Pyru) 1 kerta viikossa 1 ml NaF-veri 2-8°C 5 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä. 2555, 4853
Rabiesvirus, vasta-aineet(S -RabiAb) 1 kerta kahdessa viikossa
Viive noin 7 arkipäivää
1 ml seerumi Säilyvyys 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3467
Rasvahapot, vapaat (fS –FFA) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Seerumi erotetaan mahdollisimman nopeasti, jonka jälkeen näyte pakastetaan. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 2561
Rauta (fS-Fe) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi. Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta. Huoneenlämmössä 7 päivää, 2-8°C 3 viikkoa. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2566
Reniini, konsentraatio (P -Reniinim) Työpäivisin 1 ml EDTA-plasmaa. Näyte sentrifugoidaan ja erotetaan mahdollisimman nopeasti ja pakastetaan. Säilytys ja kuljetus -20° C pakastettuna. 6339
Respiratory-synsytiaalivirus, vasta-aineet seerumista (S -RSVAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4385
Respiratoriset virukset, nukleiinihappo, kval
( -RVirNhO)
1 kerta viikossa Imulima nenänielusta, nenänielun erite, yskös.
Imulimanäyte (2 ml) lähetetään sellaisenaan limankeruuputkessa, mieluiten saman päivän aikana.
Nenänieluerite otetaan keinokuituvanu- tai –nukkatikkuun, minkä jälkeen tikku katkaistaan (tarvittaessa) kuljetusnestettä (steriili keittosuola tai viruselatusaine, esim. FLOQ Swab) sisältävään putkeen. Putkia voi tilata osoitteesta: www.synlab.fi/tarviketilaus/
Yskösnäytteet otetaan sellaisenaan tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen muoviputkeen.
2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 8590
Retikulosyytit (B -Retik, E-Retik) Työpäivisin 2 ml EDTA-verta Huoneenlämmössä 6 tuntia, 2-8°C 2 päivää. Kuljetus honeenlämmössä tai viileässä. 2581, 2582
Rettin oireyhtymä, MECP2- geenivirheen DNA-tutkimus, verestä(B –MECP2-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä.

4663
Reumafaktori(S -RF) Työpäivisin 1 ml seerumi.
Hemolyysi ja lipeemia häiritsevät mittausta. Suosittelemme paastonäytettä.
2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3550
Reumapaketti(S -Reumapak, S -ANA, S -AST, S -CCPAb, S -ChtrAbG, S -RF) Vastausviive korkeintaan 7 arkipäivää. 2 x 3,5 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9089, 2819,1101, 4744,4100, 3550
Rintasyövän ennustepaketti
( -CAOnk)
Päivittäin Rinnan paksuneulabiopsia tai rintaresektiopreparaatti huoneenlämmössä 9034
Ripulimikrobit, nukleiinihappo, ulosteesta (kval) (F -RipuNhO) Tulokset valmiina
5 työpäivässä.
Ripuliulostetta n. 5 ml. Kuivassa, kierrekannellisessa tehdaspuhtaassa purkissa.

Näyte

Näytteen tulee olla tutkivassa laboratoriossa
3 vrk:n sisällä, jolloin säilytys ja kuljetus 2-8°C:ssa. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja kuljetettava pakastettuna
(-20 °C).
9043
Risperdoni(S -Risperdoni) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1930
RNP-vasta-aineet
(S -RNPAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3317
Respiratoristen virusten antigeenit ( -RvirAg) 1 kerta viikossa Limakalvonäyte. FLOQSwab näytetikku. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2579
Salisylaatit (S –Salis) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2604
Salmonella, vasta-aineet(S -SalmAb, S -SalmAbA, S -SalmAbG, S -SalmAbM) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2607, 4165, 3318, 3319
Salmonella, viljely (F -SalmVi) Työpäivisin. Ulostetta bakteerikuljetusputkeen. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2608
Sappihapot(S -Sappih) Vastausviive noin 10 arkipäivää 1 ml seerumi Näyte säilyy 5 vrk kylmässä, lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3379
Schistosoma, vasta-aineet(S -SchiAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2610
Schistosoma virtsasta, kval. (U -Schi-O) Vastausviive noin 2-3 arkipäivää. 30 ml virtsaa Säilytys ja kuljetus jäähdytettynä (2 – 8°C).
Näyte tulee saada laboratorioon vuorokauden kuluessa.
1936
Seleeni(P -Se) 1 kerta viikossa 1 ml plasmaa, hivenaineputki 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
4564
Sentromeeri (CNPB), vasta-aineet(S -SentBAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
9727
Sertraliini(S -Sertral) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
1937
Shigella, viljely
(F -ShigVi)
Työpäivisin Ulostetta bakteerinkuljetusputkeen. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus viileässä. 2620
Sieniviljely, märkänäyte (Pu-SienVi) Työpäivisin Märkäeritettä imeytetään vanutikkuun, joka työnnetään bakteerikuljetusputkeen.

Kudospala joko steriiliin, kierrekorkilliseen putkeen ja kostutukseksi muutama tippa fysiologista keittosuolaliuosta tai eSwab-putkeen, johon tulpaksi putken nukkatikullinen tulppa.

2–8°C 48 h. 3508
Sieniviljely(Sk-SienVi, -SienNa) Työpäivisin Näyte raaputetaan/leikellään /nypitään suoraan sieniviljelynäytekirjekuoren mustaan kovapaperiseen taskuun.

Pehmeä, kostea tai tulehtunut ihoalue (mm. korvakäytävä), josta raapenäytettä ei saada: Näyte otetaan veteen tai keittosuolaan kostutetulla vanutikulla ja laitetaan geelikuljetusputkeen (ilman hiiltä).

Kuivat iho, hius- ja kynsinäytteet kuljetus kuivassa ja huoneenlämmössä

Kuljetusputkeen otetut näytteet säilytetään +4°C:ssa, kuljetetaan +4°C:ssa tai huoneenlämmössä.

3509
Sieni, natiivivalmiste (-SienNat) Työpäivisin.
Viive 3 työpäivää.
Kynsi-, ihoraapetta kuivassa purkissa. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 2630
Siittiö, vasta-aineet (S -SpermAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi.
Geeliputki ei sovellu.
2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus viileässä. 2626
Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, ensimmäinen trimesteri (S -Tr1Seul) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi
Verinäyte on otettava raskausviikoilla 9+0-11+6. Tutkimuksen tilauksen yhteydessä on täytettävä lähete.
2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4548
Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, toinen trimesteri, seerumista (S -Tr2Seul) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi
Verinäyte on otettava raskausviikoilla 15+0-16+6. Tutkimuksen tilauksen yhteydessä on täytettävä lähete
2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4550
Sikotautivirus, vasta-aineet(S -ParoAb, S -ParoAbG, S -ParoAbM) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2633, 1772, 1914
Sileälihas, vasta-aineet
(S -SiliAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2634
Sindbis virus, vasta-aineet( S -SindAb, S -SindAbG, S -SindAbM) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
3527, 1939, 4251
Sinkki, kokoverestä
(B -Zn)
1 kerta viikossa Kokoverta, hivenaineputki 2-8°C 4 vrk.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2636
Sinkki, plasmasta(P -Zn) 1 kerta viikossa 1 ml plasmaa, hivenaineputki 2-8°C 4 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2639
Sinkki, seerumista
(S -Zn)
1 kerta viikossa 1 ml seerumia, hivenaineputki 2-8°C 4 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
10061
Sinkki, virtsasta(dU-Zn) 1 kerta viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsaputki, 10 ml.
Virtsamäärä tulee mitata.
2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2637
Sitalopraami(S -Sital) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
4258
Sirolimuusi, verestä (S –Sirolimus) 1 kerta viikossa EDTA-verta, 2,7 ml. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6086
Sitraatti(dU-Sitraat) 1 kerta kahdessa viikossa Lisäaineeton vakuumivirtsanäyteputki.
Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4166
Sitrulliinipeptidi vasta-aineet (S -CCPAb) Työpäivisin 1 ml seerumi.
Hemolyysi häiritsee.
2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4744
Skleroderma, vasta-aineet(S -Scl70Ab) 1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 3765
Squamous cell carsinoma, antigeeni (S -SCC-Ag) 1 kertaa kahdessa viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. Säilytys ja lähetys -20° C pakastettuna. 3639
Sm-(Smith)-vasta-aineet
(S -SmAb)
1 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
3324
Sklerodermatutkimus, immunoblottaus (S-SCL-T) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 7 vrk. Voidaan lähettää huoneenlämpötilassa tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 13176
Solujen morfologinen tarkastelu (B -Morfo) Työpäivisin Kapillaariverestä tai EDTA-verestä (tuoreesta) tehdään sivelyvalmiste, joka lähetetään värjäämättömänä. Lisäksi EDTA-putkellinen verta. Sivelyvalmiste säilyy noin 2 vrk, pidempiaikaista säilytystä varten suosittelemme kiinnittämistä (10 min:n metanolikiinnitys).
EDTA-veriputki säilytetään jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä mahdollisimman nopeasti.
2643
Solut (U -Solut) Työpäivisin Keskivirtsa. Säilöntäaineellinen kuljetusputki. Huoneenlämmössä 1 vrk, 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1940
Sotosin oireyhtymä, NSD1-geenin mutaatiot, DNA-tutkimus, verestä(B -NSD1-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 9151
Spinaalinen lihasatrofia, SMN1-geenin deleetio, DNA-tutkimus, verestä
(B –SMA-D)
1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 9011
SS-A-vasta-aineet
(S -SSAAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
3322
SS-B-vasta-aineet
(S -SSBAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
3323
Stafylococcus aureus, metisilliiniresist. Viljely ( -MRSAVi) Työpäivisin Limakalvonäyte kolmesta eri paikasta bakteeri- kuljetusputkeen. 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4358
Statiinien aiheuttama myopatia, SLCO1B1-geenin c.512T>C variaatio, DNA-tutkimus, verestä.(B -SLCO1B1) 1 kerta kolmessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 6344
Streptococcus agalactiae (B), viljely(Fl-StrBVi) Työpäivisin Limakalvonäyte bakteerikuljetusputkeen. 2-8°C 1 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1729
Stockholm3-testi (-STHLM3, 10031) Vastaus valmiina 2-3 viikossa. 1 EDTA-veriputki, toimitetaan laboratorioon kokoverena.

1 putki EDTA plasmaa, putkeen lisätään henkilötietojen lisäksi EDTA Plasma Alikvot

1 putki Li-hepariini plasmaa (näyte tulee suojata suoranaiselta auringonvalolta). Putkeen lisätään henkilötietojen lisäksi LiHep PSA Alikvot

Näytteiden mukana on toimitettava erillinen lähete johon täytetään tutkimukseen tarvittavat kliiniset tiedot.

Kaikki näytemateriaalit säilyvät 3 vuorokautta jääkaapissa, lähetys viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10031
Streptococcus DNAasi, vasta-aineet(S -StrDNAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2700
Streptokokki, jatkoviljely (Ps-StrJVi) Työpäivisin Kasvatettu malja tai Streptocult. 2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4167
Streptokokki, viljely (Ps-StrVi) Työpäivisin Tonsilloista limakalvonäyte bakteerikuljetusput-
keen.
2-8°C 2 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2703
Sukupuolihormoneja sitova globuliini (S -SHBG) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 6 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2737
Sydänlihas, vasta-aineet (S –SydlAb) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä.
2721
Syklosporiini A
(B -CyA)
1 kerta kahdessa viikossa EDTA-verta 2-8°C 2 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3606
Sytokromi P450 -entsyymi, CYP2D6-geenin variaatioiden DNA-tutkimus, verestä(B –CYP2D6) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta Säilyy tarvittaessa 2-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 8709
Sytologinen tutkimus, yskös(Ex-Syto-1) Työpäivisin Ysköstä Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4080
Sytologinen tutkimus(C -Syto) Työpäivisin Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3053
Sytologinen tutkimus, silmän sidekalvo(Ko-Syto) Työpäivisin Sivelynäyte Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4423
Sytologinen tutkimus, rintaerite(Mf-Syto) Työpäivisin Rintaerite Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4077
Sytologinen tutkimus, nivelneste(Sy-Syto) Työpäivisin Nivelneste Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4421
Sytologinen tutkimus, nenä(Ns-Syto) Työpäivisin Sivelynäyte Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4068
Sytologinen tutkimus, keuhkoputki(Bf-Syto) Työpäivisin Keuhkoputkierite Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4040
S100-Proteiini, seerumista(S -S100) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi Säilytys ja lähetys pakastettuna 4619
Tacrolimus (B-Tacro) 1 kertaa viikossa EDTA-verta. Näyte otetaan yleensä ennen seuraava lääkeannosta. 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4360
Strongyloides stercoralis vasta-aineet, jatkotutkimus, seerumista (S –StroAbJ) 2 kertaa viikossa 1 ml seerumi Näyte säilyy 5 vrk jääkaappilämpötilassa (2 – 8 °C) 10160
Teofylliini( S -Teofy) 1 kerta viikossa
Viive noin 5 arkipäivää
1 ml seerumi Säilyy noin 3 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2733
Tematsepaami (S –Temats) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4019
Testosteroni (S -Testo) Työpäivisin 1 ml seerumi. Miehillä luotettavinta määrittää testosteroni aamupäivällä. Illalla taso on yleensä matalampi. ,2-8°C 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2735
Testosteroni, vapaa(S -Testo-V, S -Testo) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi. Näyte suositellaan otettavaksi aamulla ennen klo 10. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2736, 2735
Testosteroni, herkkä menetelmä, seerumista
(S- hsTesto)
Vastausviive noin 4 arkipäivää 1 ml seerumi. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 9280
Testosteroni, vapaa, laskettu (S -TestoVL, S -Testo, S -SHBG) Työpäivisin 2 ml seerumi. Näyte suositellaan otettavaksi aamulla ennen klo 10. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2735, 2737
Tiopuriini-S-metyylitransferaasi, TPMT-geenin polymorfiat, DNA-tutkimus, verestä(B –TPMT-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä 8465
Titaani (B- Ti) 1 kerta viikossa Hepariini-veri 3 ml (esim. Venosafe® tai Vacuette® trace element) putkeen
Ensimmäinen putki (”hukkaputki”) käytetään muihin tarkoituksiin. Toinen putki lähetetään metallianalyyseja varten.
2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä. 6166
Topiramaatti
(S –Topiram)
1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumia 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 10029
Tobramysiini
(S -TOB)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2744
Toksoplasma, nukleiinihapon osoitus (kval) ( -ToxoNhO) Työpäivisin 3 ml verta (EDTA-näytteenottoputki), lapsivesi 0,5 -1 ml, likvori 0,5-1 ml, limakalvonäyte silmästä eSwab-putkeen. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 päivää, -20°C 12 kk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1730
Toxoplasma, vasta-aineet (S -ToxoAb, S -ToxoIgG, S -ToxoIgM, S -ToxoAvi) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3907
Tramadoli, varmistus (U -TramaCt) Viive noin 7 arkipäivää 10 ml virtsaa 2 - 8 °C, 7 päivää, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4762
Transferriini ( fS-Transf) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi 2-8°C 8 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2756
Transferriinin rautakyllästeisyys
(fS -TreSat) (fS-Fe, fS-Transf)
Työpäivisin 1 ml paastoseerumia 2-8°C 4 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4606, 2566, 2756
Transferriinireseptori, liukoinen(S -TfR) Arkipäivisin, vastausviive noin 1 arkipäivä. 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1949
Tratsodoni (S –Trats) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4026
Treponema pallidium, vasta-aineet (S -TrpaAb). Pos tulos vahvistetaan varmistusanalyysillä Työpäivisin, vastausviive noin 1 arkipäivä. Mahdolliset jatkotutkimukset saattavat pidentää vastausaikaa. 1 ml seerumi 2-8°C 3 päivää. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4942
Trichinella spiralis vasta-aineet, jatkotutkimus, seerumista ( S –TrspAbJ) 2 kertaa viikossa. Tulokset valmiina 5 vrk:n kuluessa siitä, kun näyte on saapunut laboratorioon. 1 ml seerumia 2-8°C 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. 10134
Trichomonas vaginalis ( -TrvaNhO) Työpäivisin Limakalvonäyte. eSwab näytteenotto-ja lähetysputki. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 vrk, -20°C 12 kk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 6307
Triglyseridit (fP -Trigly) Työpäivisin 1 ml litium-hepariiniplasmaa. Paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4568
Triglyseridit (fS-Trigly) Työpäivisin 1 ml seerumia, paasto on suositeltavaa mutta ei välttämätöntä. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2770
Trijodityroniini, vapaa (S -T3-V) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2775
Trijodityroniini, käänteinen(S -rT3) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 9951
Trijodityroniini, vapaa, dialyysi (S –T3-Vdi) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna. 6159
Trisomia- ja mikrodeleetiotutkimus(Am –TriMdel, Ts –TriMDel) 1 kerta viikossa Am –TriMdel: 10-15 ml natiivia lapsivettä steriilisti suljetussa alkuperäisruiskussa. Näytettä ei saa sentrifugoida.
Ts –TriMDel: n. 1-3 mg kudospala sikiön ihosta ja istukkakudoksesta steriilissä NaCl-liuoksessa tai PBS-puskurissa, kontaminaation poissulkemiseksi mukana lähetettävä äidin EDTA-verinäyte. Näytteet merkittävä selkeästi (äiti/sikiö/istukka).
Lähetettävä laboratorioon alkuviikosta maanantaisin ja tiistaisin. Lähetys näytteenottopäivänä huoneenlämmössä, näyte ei saa jäätyä. 6223, 6226
Tromboplastiiniaika
(P -TT)
Työpäivisin Sitraattiplasmaa (vaaleansininen korkki, sitraattiputki). Suositeltavaa, että potilas istuu 15 min ennen kokeen ottamista. Hemolyysi häiritsee mittausta. Huoneenlämmössä 24 tuntia. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 1731
Tromboplastiiniaika (P -TT-INR) Työpäivisin Sitraattiplasmaa (vaaleansininen korkki, sitraattiputki). Suositeltavaa, että potilas istuu 15 min ennen näytteen ottoa. Hemolyysi häiritsee mittausta. Kokoveri säilyy huoneenlämmössä 24 tuntia. Plasma säilyy 2 vuorokautta huoneenlämmössä. Kuljetus huoneenlämmössä. Ei saa kuljettaa tai säilyttää viileässä. 4520
Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen (2783 P -APTT) Työpäivisin Sitraattiplasmaa (vaaleansininen korkki, sitraattiputki) Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 2783
Trombosyytit
(B -Tromb)
Työpäivisin EDTA-verta 2-8°C 2 vrk, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2791
Tromboositaipumuksen selvittely (P –Trombot) 1 kerta kahdessa viikossa EDTA-verta 2,7 ml,
3 x 10 ml 3,2% Na-sitraattiverta. Näytteen tulee olla Veripalvelussa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta.
5 x 1 ml Na-sitraattiplasma. Näyte sentrifugoitava ja plasma eroteltava ja Pakasta plasmaputket pystyasennossa välittömästi käsittelyn jälkeen (-40 – -70 °C).

Sitraattiveri korkeintaan 8 tuntia huoneenlämmössä.
EDTA putki 2-8°C 5 vrk.
Plasmaputket -40 °C korkeintaa 2 viikkoa.
Lähetys kuivajäällä.
4025
Troponiini I (S -TnI) Työpäivisin, vastausviive noin 1 arkipäivä. 1 ml seerumi tai Li-hepariiniplasmaa 2-8°C 1 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4361, 4531
Troponiini T (P -TnTp), vieritesti Työpäivisin Kokoveri (Li-hepariiniputki) Säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia. 4532
Trypanosoma cruzi, vasta-aineet, seerumista(S –TrcrAb) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia 2-8°C 4 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1955
Trypsiini(fS-Tryps) 1 kerta viikossa 1 ml paastoseerumi. Kylmänäytteenotto. Näyte sentrifugoidaan näytteenottolaboratoriossa ja pakastetaan heti erottelun jälkeen. Säilytys ja lähetys pakastettuna. 2806
Tryptaasi(S -Trypt) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 4 vrk, Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 8469
TSH-reseptori, vasta-aineet(S -TSHRAb) Arkipäivisin, vastausviive 1-2 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk, kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys -20°C. 4965
Tsopikloni (S –Tsopik) 1 kerta viikossa 2 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3686
Tuhkarokkovirus, vasta-aineet(S -MorbAb, S -MorbAbG, S -MorbAbM) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Pidempiaikainen säilytys -20°C. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2815, 4435, 4436
Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet (S -ENAAb,
S –ENA (seulontatetsti)
S –SSAAb, S –SSBAb,
S –RNPAb, S -SmAb, S -DNAnAb)
2 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. 2 ml seerumia. Lipeeminen, hemolyyttinen tai lämpökäsitelty seerumi antaa virheellisiä tuloksia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3022
Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet, laaja tutkimus (S –ENAL,
S –CTDScr (seulontatesti)
S –SSAAb, S –SSBAb,
S –RNPAb, S –SmAb,
S –SentBAb, S –Jo1Ab,
S –Scl70Ab, S -DNAnAb, S -ANA)
2 kertaa viikossa, vastausviive noin 3 arkipäivää. 2 ml seerumia. Lipeeminen, hemolyyttinen tai lämpökäsitelty seerumi antaa virheellisiä tuloksia. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9738, 10107, 3322, 3323, 3317, 3324, 9727, 6030, 3765, 1261, 2819
Tuma, vasta-aineet(S -ANA) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 2819
Tuma, vasta-aineet, tyypitys(S -ANA-Ty) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4505
Tuumoriin liittyvä trypsiini-inhibiittori(S -TATI, U -TATI) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi tai hepariiniplasmaa
2 x 10 ml keskivirtsaa
Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä mikäli näyte on perillä vuorokauden sisällä näytteenotosta. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 3592, 3593
Tuumorinekroositekijä, alfa(S -TNF) Vastausviive noin 5 arkipäivää. 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. Plasma ei sovellu näytteeksi.
Näyte otetaan kylmänäytteenottona. Seerumi erotetaan mahdollisimman nopeasti ja pakastetaan.
Säilytys ja kuljetus pakastettuna. 4282
Tyreoglobuliini
(S -Tygl)
Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2828
Tyreoglobuliini vasta-aineet (S -TyglAb) Työpäivisin 1 ml seerumi. 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2829
Tyreoidea, vasta-aineet
(S -TyrAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 635
Tyreoideahormonien vasta-aineet(S -THAb) 1 kerta kuukaudessa 1 ml seerumi (minimi 0,5 ml) ei geeliputkeen. 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3272
Tyreoideaperoksidaasi vasta-aineet (S -TPOAb) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 2 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 4028
Tyreotropiini (2832 S -TSH) Työpäivisin 1 ml seerumi. Näyte suositellaan otettavaksi aamulla/aamupäivällä noin klo 8-12. Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2832
Tyroksiini, vapaa (2836 S -T4-V) Työpäivisin 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 3 vrk, 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2836
Tyroksiinia sitova globuliini(S -TBG) 1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2835
Tymidiinikinaasi(S-TymidK) 3 kertaa viikossa 1 ml seerumi. Geeliputki ei sovellu. 2-8°C 1 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3654
Tyroksiini, vapaa, dialyysi
(S –T4-Vdi)
1 kerta viikossa, vastausviive noin 10 arkipäivää. 1 ml seerumi 2-8°C 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna. 6160
Täydellinen verenkuva
(B -TVK)Verenkuva, leukosyyttien erittelylaskenta
Työpäivisin EDTA-verta Huoneenlämmössä 24 tuntia, 2-8°C 48 tuntia. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3696
Uraatti (dU -Uraat) 1 kerta viikossa Vuorokausivirtsa. Keräysasitaan lisätään 10 ml 5% NaOH.
Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava.
Huoneenlämmössä 2 vrk tai 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2883
Ubikinoni, seerumista(fS-Ubikin) 1 kerta kahdessa viikossa 1 ml paastoseerumia.
Näyte tulee suojata valolta.
2-8°C 1 vrk, lähetys kylmässä.Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
Uraatti (S -Uraat) Työpäivisin 1 ml seerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2884
Urea, virtsa
(dU -Urea)
1 kertaa viikossa Vuorokausivirtsa. Lisäaineeton vakuumivirtsaputki. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitettava. Huoneenlämmössä 2 vrk tai 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2887
Urea (2888 fS-Urea) Työpäivisin 1 ml paastoseerumi 2-8°C 7 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 2888
Ureaplasma urealyticum, nukleiinihapon osoitus (kval) ( -UrurNhO) Työpäivisin Limakalvonäytteet (kohdunkaulakanava, emätin, virtsaputki) eSwab-kuljetusputki.
Ensivirtsa vähintään 3ml tehdaspuhtaassa putkessa tai lisäaineettomassa vakuumivirtsaputkessa (suositellaan vain miehillä). Ei alapesua ja potilaan tulee olla virtsaamatta 2h ennen näytteenottoa.
Amnion-neste 0,5-1ml, sperma 0,5-1ml tehdaspuhdas putki.
Säilyvyys 2-8°C 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 9510
Valproaatti
(S -Valpr)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi Huoneenlämmössä 2 päivää tai 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä 3681
Vankomysiini (pitoisuusmääritys)
(S -VAN)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 48 tuntia. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 3277
Vankomysiiniresistenttienterokokki, viljely( –VREVi) Työpäivisin Ulostetta bakteerikuljetus-putkeen 2-8°C 3 vrk. Kuljetus viileässä. 1788
Variantti myöhäisinfantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN5-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä(B –CLN5-D) 1 kerta kahdessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta. 2-8°C 2-3 vrk. . Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 4646
Vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi(fP-VIP) 1 kerta viikossa.
Viive 8 työpäivää.
1 ml paastoplasmaa. Aprotiniiniputki. Erikoisnäytteenottoputki sekä erotteluputki. Putket voi tilata tarviketilauksen kautta. Säilytys ja lähetys pakastettuna 2932
Venlafaksiini(S -Venlaf) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 7 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 1958
Veriryhmä ja Rh
(E -ABORh)
Työpäivisin 2 ml verta (EDTA-näytteeottoputki) 2-8°C 48 tuntia. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2951
Veriryhmä ja Rh
(E -ABORh) + Veriryhmäkortti
2 ml verta (EDTA-näytteeottoputki) Näyte lähetetään suoraan SPR:iin. SPR:n lähete näytteen mukaan.
Vesirokkovirus, antigeeni ( -VZVNhO) 2 kertaa viikossa Rakkulan sisältö, haavauman limakalvonäyte, likvori 0,5-1 ml. Huoneenlämmössä 12 tuntia, 2-8°C 5 päivää, -20°C 12 kk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 1781
Vesirokkovirus, vasta-aineet (S -VZVAb) 2-3 kertaa viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2923
Vihurirokkovirus, vasta-aineet(S -RubeAb, S -RubeAbG, S -RubeAbM) 1 kerta viikossa 1-2 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2960, 2962, 2961
Viskositeetti
(P -Viskos)
1 kerta viikossa EDTA-veri 2,7 ml,
1 ml EDTA-plasma (hemolyysi häiritsee määritystä)
2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. 2978
Von Willebrand-tekijä, antigeeni, plasmasta (P –vWF-Ag) Viive noin 5 työpäivää Hyytymistutkimusputki, 109 mM Na-sitraatti, 2.7 ml
3.2% Na-sitraattiplasma.
Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna. 4031
Vorikonatsoli (S –VoriKon) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 6167
Vuototaipumuksen selvittely (P -Vuotot) 1 kerta 2 viikossa 3 x 10 ml 3,2% Na-sitraattiverta. Näytteen tulee olla Veripalvelussa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta.
5 x 1 ml Na-sitraattiplasma. Näyte sentrifugoitava ja plasma eroteltava ja Pakasta plasmaputket pystyasennossa välittömästi käsittelyn jälkeen (-40 – -70 °C).
Kts. näytteenkäsitteluohje täältä.
Kokoverinäyte säilyy korkeintaan 8 tuntia huoneenlämmössä.
Säilytys -40°C korkeintaan 2 viikkoa. Lähetys pakastettuna.
3355
Zikavirus, nukleiinihappo (kval)(ZikaNhO) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia tai likvoria.
10 ml virtsaa
2,7 ml EDTA-verta
2-8°C 4 vrk, lähetys viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 10059
Zikavirus, vasta-aineet (IgG ja IgM määritys)(S -ZikaAb) 3 kerta viikossa, vastausviive noin 4 arkipäivää. 1 ml seerumia. 2 - 8 °C, 5 päivää. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 10058, 10100, 10101
Zuklopentiksoli (S –Zuklop) 1 kerta viikossa 1 ml seerumia, ei geeliputkeen. 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. 4472
Yersinia, vasta-aineet
(S -YersAb)
1 kerta viikossa 1 ml seerumi 2-8°C 5 vrk. Kuljetus huoneenlämmössä tai viileässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 2985
Yersinia, viljey
(F -YersVi)
Työpäivisin Ulostetta bakteerikuljetusputkeen. 2-8°C 24 tuntia. Kuljetus viileässä. 2989
Y-kormosomin mikrodeleetiot, DNA-tutkimus (1783 B-Ykrom-D) 1 kerta kolmessa viikossa 2-5 ml EDTA-verta Säilyy tarvittaessa 1-3 vuorokautta jääkaapissa ennen lähetystä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. 1783